"De klant kiest, maar wij moeten ervoor zorgen gekozen te worden" Een interview met een man die de Zoeterwoudse brouwerij dóór en dóór kent. Hij werkt sinds 1976 bij Heineken en werd, na z'n opleiding, produktieleider in de brouwerij aan de Stadhouderskade. Eind 1979 kreeg hij dezelfde functie in Zoeterwoude en vanaf maart 1985 is hij daar bedrijfsleider. In verband met de pensionering van ir. B.A. Horstman is ir. H. Kloek perl mei 1989 benoemd tot Directeur Produktie Bier Nederland. Een uitspraak van ir. H. Kloek, bedrijfsleider van de brouwerij in Zoeterwoude. Een uitspraak die past in het kwaliteitsdenken en bij het project 'Goed kan beter'. In een gesprek benadrukt de heer Kloek dat voor hem kwaliteits verbetering niet alleen met het produkt te maken heeft, maar ook -en soms juist- verhoging van de klantgerichtheid betekent. De heer Kloek (matrix-systeem). Op deze manier kun nen de verschillende bierleidingen en de tanks automatisch met elkaar verbonden worden. Het systeem vervangt een groot aantal slangen en daardoor hoeft er min der 'gesleept' te worden: een verbetering van de arbeidsomstandigheden. Aan het goed op gang brengen van colonne IV wordt met man en macht gewerkt. Deze nieuwe colonne behaalt nog niet het beoogde rendement: "Er zitten nog heel wat hikken in", aldus de heer Kloek. "Juist bij deze colonne, die samen met HTB gebouwd is, blijkt weer eens hoe belangrijk het is dat de theorie en de praktijk samen komen. Samenwerking tussen produktiemedewerkers, die veel kennis in de praktijk hebben opgedaan, en de ontwerpers/tekenaars is van het grootste belang om een project in goede banen te leiden." Colonne I wordt volledig herbouwd. Dat gebeurt in drie fases. De eerste fase, de renovatie van het droge deel (onder meer de inpakkers en uitpakkers), is achter de rug. In het voorjaar van 1989 worden de was- en etiketteermachines vervangen en in 1990 komen er nieuwe vullers en pasteurs. Het resultaat zal uit eindelijk zijn dat er twee gescheiden colonnes staan, elk met een capaciteit van 80.000 flessen per uur (nu nog 1 co lonne waar 150.000 flessen per uur vanaf komen). Door het groeiend aantal biersoorten, verbeteringen in de procesvoering en uitbreidingen en aanpassingen aan de Het gesprek gaat vooral over de ont wikkeling van de Zoeterwoudse brouwerij en niet over de invulling van zijn toekomstige baan. De heer Kloek noemt zich eerst en vooral produktie- man; iemand die allereerst denkt aan het produkt en de mensen die het maken. "Ik zal ook straks nog vaak in de produk- tie-afdelingen in Den Bosch en Zoeter woude te vinden zijn. Uiteraard zonder de bedrijfsleiders voor de voeten te lo pen maar vooral om 'feeling' met het produktieproces te houden. Toen ik in Zoeterwoude produktieleider werd, heb ik meteen gezegd dat ik niet in het kan toorgebouw wilde gaan zitten, maar zo dicht mogelijk bij de produktie. Een produktieman, maar ook een be drijfsleider, moet als een spin in het web kunnen opereren. Daarom heb ik ook gepleit voor een nieuw bedrijfskantoor midden op het brouwerijterrein", aldus de heer Kloek. Veel projecten Het bedrijfskantoor is één van de lo pende projecten in Zoeterwoude. Daar naast zijn er nog talloze andere die in 1988 en 1989 ten uitvoer worden ge bracht. Allemaal zijn ze er min of meer op gericht de kwaliteit van het produkt én van het werk te verbeteren. Een paar voorbeelden: brouwhuis II is uitgebreid met twee ketels (klaringskuip en wortke- tel). De procesvoering in brouwhuis I wordt geoptimaliseerd; dit gebeurt door onder meer het plaatsen van een buiten koker. De procesautomatisering van de helderbierbereiding wordt volledig her zien. De verschillende filters worden in de toekomst vanuit één punt centraal ge stuurd, terwijl er bovendien meer infor matie over het procesverloop en de bier kwaliteit beschikbaar zal komen. In de helderbierkelder en op het marktplein worden vaste leidingen en op afstand au tomatische stuurbare kleppen geplaatst Brouwhuis II is onlangs uitgebreid met o.a. een klaringskuip 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 6