NIEUWE HEINEKE N In de maand juni is een begin gemaakt met de opnamen van de nieuwe Heineken-film. Deze is in de eerste plaats be stemd voor de buitenlandse bezoekers en benadrukt de kwaliteit van Heineken bier. Dat wordt gedaan aan de hand van een verhaal, waarin acteur Bill Lewis als Amerikaanse journalist de hoofdrol speelt. De nieuwe Heineken-film zal naar alle waarschijnlijkheid vanaf begin volgend jaar aan de bezoekers worden getoond. In de Jordaan werd een straat in een oogwenk volledigHeinekenized'Met latten en ijzerdraad werden de panden in deze straat bijna allemaal voorzien van Heineken lichtbakken. Attentie... In de film wil de VS-journalist wel eens weten waarom zo veel beroemdhe den in zijn land Heineken bier drinken. Hij besluit op onderzoek uit te gaan en vertrekt naar de brouwerij in Holland. Ter plekke aangekomen mengt hij zich tussen een groep bezoekers en ziet hij met eigen ogen hoe op vele plaatsen en momenten de kwaliteit van Heineken bier gecontroleerd wordt. Tenslotte komt de verslaggever bij de heer Heine ken terecht, die ook nog eens de bijzon dere kwaliteit van ons bier benadrukt. De heer Heineken nodigt vervolgens De acteur Bill Lewis, de journalist in de Heineken-film, gaat in het krattendorp in Zoeterwoude op zoek naar de heer Heineken. De mevrouw die voor het eten en drinken voor de hele ploeg zorgde, zat vaak geduldig te wachten tot er weer een shot genomen was. Er komt heel wat voor kijken om opnamen in een auto te maken. Op de foto een taxi waarin de Amerikaanse journalist een gesprek voert over Heineken met de taxi-chauffeur. Vóór de taxi is een stellage gebouwd voor de camera en de belich ting en dit alles wordt 'gereden' door een gele vrachtwagen. Het inzetje toont dat er soms halsbrekende toeren uitgehaald moesten worden. 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 4