deze foto? Wie herkent Uit een ander vaatje getapt 9-10-13 31T/M3 20 Heineken in Tokio Uitgaanstips van door Heineken gesponsorde evenementen voor de maand augustus Is hij dat echt? Dat moet het meisje links op de foto hebben gedacht, toen ze oog in oog stond met de Amerikaanse film ster Charlton Heston. Heston, die onder andere de hoofdrol heeft gespeeld in de bekende film Ben Hur, bracht destijds een bezoek aan de brouwerij in Amster dam. De vraag is alleen: wanneer? Wie het antwoord weet kan zijn of haar reac tie sturen naar mevrouw M.J. Ketting van de afdeling museumgoederenbe- heer. Het adres is Postbus 28, 1000 AA in Amsterdam. Telefonisch is zij bereik baar via het nummer (020)-702105. In de maand augustus worden vele wie lerrondes gereden. Op 9 augustus vindt tussen 14.00 en 23.00 uur in Emmen de wielerwedstrijd de Gouden Pijl plaats. Plaats van start en finish is de Hoofd straat. De Amstel-showwagen rijdt mee in de reclame-karavaan In Maastricht wordt 10 augustus de Rid- derronde gehouden op de Vrijthof. Deze ronde gaat om 19.00 uur van start. En op 13 augustus wordt in Kamerik tus sen 12.00 en 18.00 de Ronde van Kame rik gereden. Op 20 augustus wordt in legerplaats Oir- schot een open dag gehouden voor men sen die wel eens willen zien hoe het bij het leger toegaat. Diezelfde dag begint in het Friese plaatsje Hallum de 100 km lange se! tiewedstrijd skeeleren vëor de Heinekei Skeeler Race van 1 oktober. Aanvangs tijd van deze wedstrijd is 17.00 uur. Van 31 augustus tot en met 3 september worden de jaarlijks terugkerende Visse rij dagen in Harlingen gehouden. Een feestelijk evenement dat elke keer op nieuw door vele mensen wordt bezocht. (uit de Telegraaf van 13 juli 1988) Met het ten einde lopen van de regentijd en het aanbreken van de beruchte vochtig-hete Japanse zomer, is de biergi gant Kirin in Tokio begonnen met een bijzondere actie ter lessing van de nu weer snel groeiende Japanse dorst metHeineken. Kirin, zowel de grootste concurrent van Heineken in Japan als diens plaatselijke brouwer, is afgelopen 24 juni in de wijk Harajuku al van start gegaan met een zogeheten 'Heineken Art Garden', met muur schilderingen en andere kunstobjecten van de bekende Japanse artiest Katsuhiko Hibino. Gisteren is in de wijk Ebisu een 'Heineken Gallery Bar' bijgekomen, terwijl een speciaal uit Londen geïm porteerde dubbeldekker is ingezet voor de verbinding tussen de vier oases in de stenen woestijn, die Tokio toch immers is. ...Inde Heineken Art Garden moet in guldens worden afgerekend. Niet in echte Hollandse guldens natuurlijk, maar in 'Heineken Guilder coins', waarvoor het Neder landse muntstuk wel model heeft gestaan. Hoewel een gulden tegenwoordig maar ongeveer 65 yen waard is, kost een Heineken-guilder 200 yen. Een biertje komt op twee van die guilders (f 6,15), wat naar Japanse begrip pen erg goedkoop is. 31

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 31