Amstel bier start nationale consumentenactie WIN KAARTJES VOOR MUSICAL CATS IN 100-JARIG CARRÉ Bedenk een originele lief desverklaring en win een kaartje voor de musical Cats. Onder deze noemer start Amstel Bier begin sep tember een nationale actie voor de consument. Deze kan door het sparen van twee kroonkurken van Am stel bier met het woordje 'Cats' en het maken van een originele tekst in de vorm van een liefdesverklaring, zo'n felbegeerd kaartje win nen. Om het personeel ook de gelegenheid te geven naar 'Cats' te gaan zijn er vijftig extra kaarten beschik baar. Mevrouw N. de Steenhuysen Piters, junior product-manager van Am stel, vertelt over de actie: "Tot nu toe hebben wij elk jaar een nationale pro motie gehouden voor Amstel Bier. Vo rig jaar echter niet. Toen werd de lande lijke spaaractie voor Amstel 1870 gehou den, waarbij de consument door het spa ren van zegels een set Amstel 1870- voetglazen kon krijgen. Dit jaar hebben we voor Amstel de middagvoorstelling op zaterdag 29 oktober van de musical Cats in theater Carré opgekocht. In to taal geven we 1200 kaartjes weg. Twee kaartjes per persoon. Ook zijn er nog 25 eerste prijzen. Die bestaan uit een ge heel verzorgd weekeinde voor twee per sonen in het Victoria-hotel in Amster dam. Inclusief een uitgebreid diner, een bezoek aan Cats en een romantische champagne-brunch. Verder zijn er dui zend troostprijzen: een set van zes Am stel stapelglazen." Kattengedichten De musical Cats is gebaseerd op het 'Olds Possum's Book of Practical Cats' uit 1939 van de Engelse dichter T.S. Eliot. Dit boek bevat een groot aantal verzen voor volwassenen, waarin Eliot per kat een rake en nauwkeurige be schrijving lijkt te geven van mensen uit de toenmalige Engelse samenleving. Zo is de kat Ghiselbert Smit het voorbeeld van een aristocraat, de oude Stijfselkat een soort kinderjuffrouw in het burger lijk huisgezin, Abelkouw een trots en energiek lid van de arbeidersklasse en Abrikoos het voorbeeld van iemand die betere tijden heeft gekend, maar nu zelfs geen geld meer heeft voor een borrel. Eind 1977 zette de componist Andrew Lloyd Webber de gedichten op muziek. De première vond plaats in het New London Theatre op 11 mei 1981waarna de musical eveneens op tal van andere plaatsen in de wereld ging draaien. In de zomer van 1987 was 'Cats' ook te zien in Carré. Dit ter gelegenheid van het honderd-jarig bestaan van dit thea ter, dat met deze Nederlandstalige versie van Cats meteen het grootste evenement in haar bestaan in huis haalde. Wegens enorme belangstelling is de musical ook dit jaar weer te zien. De wervelende voorstelling, met een grote variëteit aan karakters en dansstijlen, zal de kijker ze ker boeien. En niet alleen dat. Ook de aankleding, de requisieten, de kostuums zijn bijzonder fraai om te zien. Zin om te gaan? Ook de medewerkers van Heine- ken kunnen twee kaartjes voor Cats bemachtigen. Stuur een brief kaart zonder enveloppe vóór 1 sep tember aanstaande naar Vers van 't Vat, kamer 2.335, Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude. Zet in de linkerbovenhoek duidelijk 'kaar tjes musical Cats'. Vermeld bij de afzender niet alleen uw naam, adres en woonplaats, maar ook uw persoonsnummer, de afdeling en de vestiging waar u werkzaam bent. Uit alle inzendingen worden 25 winnaars getrokken. Zij krijgen ie der twee toegangskaarten thuisge stuurd. Er mag maar één briefkaart per persoon worden opgestuurd. 30

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 30