Jaarlijkse Stoterpksspeten: Leuk, sportief en amusant Muisstil spektakel AMERSFOORT - Het was zaterdag 18 en zondag 19 juni erg stil in Amersfoort. Meer dan tweeduizend bezoekers keken tijdens die twee dagen gespannen naar de verrichtingen van de deelnemers aan de Nederlandse kampioenschappen bil jarten. Heineken was hiervan voor de eerste keer de hoofdsponsor. Meer dan vijfentwintig biljarttafels ston den in één zaal opgesteld, wat op zich al uniek te noemen is. De heer A. van der Heijde van de Reclame Service Dienst, die bij dit evenement aanwezig was, ver telt: "Het is een heel bijzondere ervaring zoveel mensen in een ruimte te zien én nauwelijks te horen. Iedereen was werkelijk muisstil en slechts zo af een toe, bij een bijzondere biljartstoot, hoorde je een lichte fluistering door de zaal gaan." De winnaars van de acht ca tegorieën bij dit Nationale Heineken bil jart-kampioenschap, kregen de Heine- ken-ereprijs uitgereikt. AMSTERDAM - Op de Sloterplas in Amsterdam zijn zondag 19 juni voor het negende achtereenvolgende jaar de Slo- terplasspelen gehouden. Een leuk eve nement voor jong en oud dat door de duikverenigingen Manta en de Diving Dutchman georganiseerd was. Op vier punten rondom de plas konden de ruim vijftigduizend bezoekers allerlei festivi teiten bezoeken die in en op het water gehouden werden. Zo voerden sportdui- kers een soort spel zonder grenzen op en was er een hindernis-parcours, waar dui kers uit binnen- en buitenland aan mee deden. Ook waren er balkgevechten, groene zeep-hellingen, sluipbanen en al lerlei tobbe-evenementen. Dit jaar was de feestvreugde extra groot vanwege het 30-jarig bestaan. Ter gele genheid hiervan waren er catamaran wedstrijden en werd er een hete-lucht- ballon opgelaten, die helaas vanwege de krachtige wind niet al te ver kwam. Ook waren er diverse optredens van artiesten in de feesttent. Bij kijken alleen bleef het niet. Het publiek kon ook zelf actief meedoen met stelt- en skilopen en aller lei andere activiteiten, zoals bijvoor beeld de Heineken-trapton.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 29