Koninklijk bezoek tijdens open dagen Koninklijke luchtmacht DEN HELDER - Vele duizenden men sen hebben 30 juni tot en met 3 juli de festiviteiten rondom Den Helder, twee honderd jaar havenstad, meegevierd. Deze vonden op en rondom de zee-pro menade en het haventerrein plaats en werden tegelijk met de jaarlijkse vloot dagen gehouden. Hoewel het weer niet zo meezat, kwamen toch vele mensen kijken naar de scheepsshow met 150 schepen uit diverse landen die in de ha ven lagen afgemeerd. Ook de groots op gezette vlaggeshow, waarin de vlaggen van alle landen in de wereld in alfabeti sche volgorde de revue passeerden, trok veel bekijks. Temeer omdat hieraan een prijsvraag was verbonden. Ook Heineken en Pepsi Cola waren tij dens de festiviteiten aanwezig met een drijvend biervilt met daarop twee gla zen, de Heineken bierboeier, spanwa- gen en brandweerwagen, een optreden van het Pepsi Para team en stuntvliegen van de Pepsi Pitt's Specials. ARNHEM - Ruim 375.000 mensen be zochten de open dagen die de Konink lijke Luchtmacht in het kader van haar 75-jarige bestaan van 29 juni tot en met 2 juli op vliegbasis Deelen in Arnhem heeft gehouden. Onder hen waren ook koningin Beatrix, prins Claus, prinses Juliana en prins Bernhard Op de vlieg- show, die tijdens deze open dagen ge houden werd, waren onder meer het ge heel zwarte Amerikaanse spionagevlieg- tuig TR-1 en de 'Patrouille de Suisse', dat voor het eerst buiten eigen lands grenzen aan een show deelnam, te zien. Heineken was tijdens de open dagen aanwezig met een tapeiland, evenemen tenwagens en diverse buffetten. Verder werd de Pepsi proef gehouden en trad de Pepsi Fun Mobil Show op. 28

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 28