Modern afvullen is opz'n kop? Kunst Artis Ateliers in Heineken Galerij ST. LUCIA De heer J. A. Ritman is op 1 juli met zijn echtgenote teruggekeerd uit Vieux Fort op St. Lucia. TSJAAD De heer J.G. de Kempenaer is 11 juli teruggekeerd uit Tsjaad waar hij was gedetacheerd als Chef de Production ad interim. CONGO BRAZZAVILLE De heerE. A. Olde Monnikhof keerde in juni terug uit Brazzaville. DANKBETUIGINGEN Mede namens mijn echtgenote en kin deren, wil ik iedereen hartelijk bedan ken voor de belangstelling en cadeaus die ik heb ontvangen bij de receptie ter gelegenheid van mijn 25-jarig dienstju- bileumMet veel plezier zullen wij aan deze gebeurtenis op woensdag 4 mei 1988 blijven terugdenken. Chris Olthoff Hartelijk dank, ook namens mijn vrouw en kinderen, voor de vele blij ken van belangstelling en de mooie ca deaus, die ik bij mijn afscheid mocht ontvangen. Gevoelens van dank en hoogachting gaan tevens uit naar allen met wie ik heb samengewerkt en van wie ik door omstandigheden niet per soonlijk afscheid heb kunnen nemen. P.L. van Hezik Blij verrast door de leuke attenties óns aangeboden namens de Directie van Heineken-Zoeterwoude ter gelegen heid van ons 40-jarig huwelijk, wil ik graag mede namens mijn vrouw van harte dank zeggenZeker ook aan de heer L. Kregel, die alles zo fijn gere geld heeft. Familie T. van Halem OVERLEDEN Op 10 juni is overleden de heer J. M.Fl. Schreurs (72). De heer J.M.H. Schreurs kwam 1 april 1968 in dienst bij drankenhandel Vullinghs-Janssen- Huijben in Horst. Hij ging 1 november 1980 met pensioen. •$3[{ ap jm iudvzSuvyrupjsau ap /vvS pi}U3in fjUg uSz 1133 UVA pppiui JOOQ U33M 1/31Z JWJS ppUdA 13p 3pVU -OIU1J )3UI JOA JlUOOJJS S3jJ 3p U3 1/31Z 'usyyo.r Pagina 13 in het juni-nummer van Vers van 't Vat lokte veel reacties uit van kien kijkende lezers. Een van hen was de heer G. Dooijenweerd, voormalig chef elec- trotechnische dienst bij Heineken. Hij schreef: ."De oude vullers (bij het verhaal 'ach ter de vulmachine', red.) zijn prachtig, doch de nieuwste vuiler van colonne 5 zal wel de nieuwste van de nieuwste zijn. Vooral het op z'n kop vullen! Mijn vraag is: "hoe sluit je de fles af als deze uit de vuiler komt?" En dan het op z'n kop transporteren; óók niet zo gunstig, lijkt mijEen groot pluspunt vind ik echter de .Idpuoz 3Z USp.lOM SUdpUV )UDM 'ufiz 3ipumfvuoimu/\ ap iwa pij 3Z SJD 11331/1) :U3§s3z jlM /op) idopilio suaS/Ot\u33.i3iipo uap.iOM a% jsn.i ap i3w uadopÈ/o iai/ si imp urnpj uaj -pz U3/\fi/q ua/iv.o/ umui Stjsru az uau vuouuu/\ uva g 3UUO/OD liq aiuvudQ -uny 'uawm/ jay/y/vdiinuaiw-ip ap liq 1 az )vpu>i umSuapuo uaSuippuvipvj -UVV U33 Sou JSJ33 flZ U3J301U 'U3pUOM I uauum/ p/naaSJv uassa/J ap wpaoo/^ 1 Jj vloerverlichting op de foto. Het vervan gen van de lampen is nu een fluitje van een cent; geen ladders en steigers meer nodig. Zo zie je maar dat, als we alles 180° draaien, er veel verandert. En dat alles nadat ik pas vier jaar in de wacht geldregeling zit!" U begrijpt het al: naast de zetduiveltjes die ons wel eens plagen, was het dit keer een 'fotodemoontje' dat ons parten speelde. En dan natuurlijk op pagina 13! De foto van de moderne vuiler bij Vru- mona is inderdaad op z'n kop afgedrukt. Excuses daarvoor en bedankt alerte le zers! Op 13 juni overleed op 68-jarige leef tijd de heer D.H. Korte. De heer Korte trad 6 juli 1936 in dienst van Amstel en ging 1 oktober 1984 met pensioen. Op 24 juni is op 67-jarige leeftijd de heer A.G.W. van Gelder overleden. De heer Van Gelder trad op 1 juni 1959 in dienst bij de vestiging Den Bosch. Op 1 juni 1982 ging hij met pensioen. Op 27 juni is de heer?. Allart overleden (78). De heer Allart trad 14 oktober 1934 in dienst bij de vestiging in Rotter dam waarna hij 1 maart 1975 met pen sioen is gegaan. AMSTERDAM - Vanaf 19 juli worden vijf weken lang kunstwerken van leerlin gen van de Artis Ateliers in de Heineken Galerij getoond. Deze expositie staat in het teken van het 150-jarig bestaan van Artis. Bezoekers kunnen de tentoonstel ling, die opgesteld staat in de étalages van de Heineken Galerij24 uur per dag bezichtigen. De Artis Ateliers beschik ken sinds 1987 overeen aantal prachtige ruimten midden in de dierentuin. Hier zijn regelmatig exposities van het werk van de leerlingen te bewonderen. Er zijn twee aieliers: één voor tekenen en één voor boetseren. Bij mooi weer wordt buiten gewerkt. 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 23