GEBOORTEN Amsterdam ErikB.,z.v. J.C. v.d. Merbel (concern efi) Den Bosch Emmanuel Th., z.v. E.M.H.M.J. van Beers (pl. adm.) Raymond, z.v. R. Hammes (verpak ken) Kim, d.v. E.H.A.M. van Geffen (brouwen) Zoeterwoude Natasja W., d.v. G.J.H. de Fuijk (sto- ringsgr. brouwen energie) Derek, z.v. C. den Haas (kelders) Rinske, d.v. P.C.M. v.d. Hulst (elec- trotechnische werkplaats) Shane, d.v. M. Lucas (storingsgr. brou wen energie) Jonneke, d.v. H.C. Dexman (brou wen) Euclides, z.v. A.A. Ramos (kantine bedrijf) Helen, d.v. J.H. Schonewille (mag. int. tranp.) Andy, z.v. B.W. Verwoerd (magazij nen intern transport) Ester G.K., d.v. W. Vodijs (verpak ken) MariskaC.,d.v. mw. M.A. Molenaar- Kieboom (informatiesystemen tv) en L. Molenaar (bedrijfsbureau) Christian C. en Elvira M., z. en d.v. N.C.C.M. Deckers (centralesalaris ad ministratie) Yorick P., z.v. J. de Visser (economi sche zaken personeelszaken) Jeroen W., z.v. M.B. Vloemans (stan dards codes) HUWELIJK Amsterdam R.K.J. de Bruin (doe. bibliotheek) met mw. M. Karsies Den Bosch Mw. I.F. Hannema (prod, verslagge ving) met W. van Bijsterveld J. Cuperus (coördinatie) met mw. I. van Bijlevelt Horecagebieden J.H.M. Jennen (verkoop West-Bra bant/Zeeland) met mw. H.W.M. de Barse P.M.A. Marx (expeditie Roermond) met mw. A.W.P. Brummans Rotterdam H.J. Leyte (eta) met mw. A. Smilde Mw. N. W.G. Schot (eta) met E. de Kievit Mw. G.M. Schoovers (eta) met F. Palte Zoeterwoude V.S. Duong (verpakken) met mw. B.Ch. Teng W.F. Haagsma verpakkenmet mw. A.J.M. Korthagen J.P. Slegtenhorst (bewaking) met mw. Y.J. Willemse R.A. Tjong-A-Tjoe (verpakken) met mw. L.J. de Bruin R.H. Mak (pers. zaken commercie bier) met mw. M.C. Gerrits (secreta riaat correspondentie) C. Krayenoord (pl. adm.) met mw. M. Ras L.P.M. van Schie (efi) met mw. M.W.G. Lange Mw. M.D. Kuyt (machines appara tuur Afrika) met W. Cornelissen Mw. T.E. Gezel (proces research gist HTB) met M.A. Vermeer GESLAAGDEN Amsterdam L. A. van Haastrecht (concern efi) voor dBASE III plus Mw. B.L.T. Knorringa (concern efi) voor dBASE III plus Mw. M.D. de la Cour (export) voor leergang totstandkoming en afwikke ling exporttransacties Mw. C. Zeilstra (concern efi) voor vaardigheid Engels V.P.O.2 Den Bosch A. A.C.M. Wouters (nieuwbouw) voor corrosievast- en hittebestendig staal H.G.J. van Lokven (magazijn) voor heftruckrijder H.L. v.d. Werff (personeelsdienst) voor mbo-ap/pb Horecagebieden W.M.S. Verboven (ctd, Breda) voor electrotechniek 1 P. de Voogt (hts, Breda) voor electro techniek 1 S.C. Strijk (administratie, LI dam) voor public relations L.P. van Geenen (juridische zaken, Alkmaar) voor nima marketing b. Rotterdam J.D. Verwey (ctd) voor corrosievast- en hittebestendig staal HG. van Wijk (eta) voor certificaat totstandkoming en afwikkeling export transacties Zouterwoude A. van der Est (montage-specialisten) voor corrosievast- en hittebestendig staal M.L. van de Plas (reg.eng. proj.) voor corrosievast- en hittebestendig staal H. A.T. de Haas van Dorsser (concern physieke distributie) voor management integrale goederenstroombesturing L.D.G. van Driel (food!non food alge meen) voor management integrale goe derenstroombesturing M.C.H. Soeterbroek (juridische za ken voor doctoraal examen civielrecht A.T.M. v.d. Vlugt (personeelsdienst) voor post hbo arbeidsverhoudingen A. v.d. Vreede (research) voor machi- neschrijven A.J.Th. Boers (efi) voor S3 systeemon derzoek Zoetermeer H.N. de Wit (verpakken) voor Spaans mavo W. Visser (mechanische werkplaats voor corrosievast- en hittebestendig staal Mw. A.C.J. van Rijn-de Koning (efi) voor havo-engels ONZE DIENST V ERLIETEN Zoeterwoude H.W.A.E. Tadema (reg. verk. tv noord en oost nederland) Mw. C.H.M. Hazenoot-van Elk (alge meen mutatie centrum) W. Dorsman (efi) C.H.J.M. Houberg (centraalbetalings verkeer) Den Bosch J.F.A.G. Olderaan (ontvangstge bouw) Horecagebieden W. van den Berg verkoop Groningen, Friesland, Drente) Mw. P.J. Janus-Willemse (adm. Al dam! Utrecht) Mw. C.J.J. Coolen-Vinken (adm. Limburg) BUITENLAND RWANDA Op 10 juni keerde de heer J.J. van Es sen terug uit Rwanda. Op 24 juni kwam de heer K. de Vries eveneens terug. MAROKKO De heerR. Zandburgis28junimetzijn gezin vertrokken naar Fes in Marokko Hij is daar als technoloog bij Brasserie du Nord Maroc S. A. de opvolger van de heer Ch. Bussmann. CANADA De heer B.J. Vink keerde 1 juni terug uit Hamilton van een detachering bij Amstel Brewery Ltd. FRANKRIJK De heer W.E.R. van Herwijnen is 1 juni teruggekeerd naar Nederland van een detachering bij Frangaise de Bras serie in Schiltigheim. 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 22