Rallyrijder Paul Boesten (38): "Een verkeerde aanwijzing kan fatale gevolgen hebben" De Peugeot 309 GTI 1,9 is voor het seizoen '88 speciaal geprepareerd door het Turijnse bedrijf Italtechnica. De 170 pk sterke rally wagen moet echter nog sneller uit de voeten kunnen en wordt nu verder opgevoerd tot 200 pk en dat kun je als kaartlezer juist niet ge bruiken." Dat zal degene die de beelden van de voortrazende rally-auto's ooit op de tele visie of in het echt heeft gezien, direct duidelijk zijn. "Je moet volledig vertrouwen hebben in de stuurmanskunst van de rijder. Ook als hij de auto met 160 kilometer per uur op een bocht af stuurt. De kaartlezer heeft eigenlijk geen tijd om het werk van zijn collega in de gaten te houden. Ik geef hem via de intercom in onze helmen voortdurend door wat er komen gaat. Een 'hairpin' links, gevolgd door een 'medium' rechts met aansluitend bij voorbeeld een 'uphill'. Vanuit mijn oog hoeken moet ik aanvoelen of die 'hair pin' links al is geweest en ik de volgende instructie door kan geven. Tijd om van mijn 'notes' op te kijken, heb ik dus niet. Want één verkeerde aanwijzing van mij kan óók fatale gevolgen hebben. Hij moet dus volledig op mij kunnen ver trouwen. Alles bij elkaar geeft je dat het het gevoel alsof je iets gebruikt en er niet meer vanaf kunt komen." Veilig De chauffeur en zijn navigator moeten een hecht team vormen. "Je moet samen weten waar de grenzen van het moge lijke liggen. Maar wil je hoog in het klas sement eindigen dan moet je er ook voor zorgen dat de auto heel blijft. De wagen is één brok techniek en er kan dus van al les kapot. Tijdens een tweedaagse rally kun je de auto èn jezelf dus niet op de eerste dag al volledig in de strijd gooi en." Gaat er toch iets stuk dan heeft het team de beschikking over een eigen ser- viceploeg. Vier monteurs zijn voortdu rend paraat met een bus met de meeste onderdelen van de auto aan boord en een 'vliegende' servicewagen die prak tisch de gehele rally in de buurt blijft. In het vorige seizoen hebben Knoop en Boesten de auto redelijk heel gehouden. "In de Amsterdam BP Rally vlogen we met oververhitte remmen van de weg. Het ongeval betekende het einde van een lantaarnpaal en ook de voorwielop hanging van de auto was ontzet, zodat we niet verder konden", vertelt Paul Boesten. Over de veiligheid van zijn sport is hij duidelijk: "Het is de meest veilige vorm van autosport. Je zit in een zespuntsgordel en de auto is verstevigd met een metalen kooi die absoluut niet kapot kan. Peugeotteam Aan het einde van het succesvolle seizoen van 1987 werden Knoop en Boesten ge vraagd om in 1988 voor Peugeot Neder land uit te komen. De auto waarmee zij, naast een derde plaats in het Nederlands Kampioenschap, ook de Coupe Peugeot 205 GTI 1,9 veroverden, was een privé auto die zij zelf voor de rally's prepareer den. Motorisch en technisch was de zwarte 205 volledig standaard en daarom was het des te opmerkelijker dat zij de derde plaats in het Nederlands Kam pioenschap behaalden, tussen verschil lende tot ware racemonsters omge bouwde rallywagens. Dit jaar hebben zij in een Peugeot 309 GTI 1,9 een vijfde plaats in het kampioenschap bereikt. "Nu kwamen wij in de hoogste groep uit en moet je dus nóg betere resultaten halen om bij de top te komen .Maar voor een eerste rallyseizoen met zo'n auto is het een goede prestatie", vertelt Paul Boesten. Veel heeft hij niet meer te wensen. Pro fessional worden is slechts voor enkele groten weggelegd. "Dat is onbereik baar... ik zou dan met weemoed terug kijken op twintig jaar Heineken." We weten in onze jonge jaren bijna alle maal wel wat we willen worden; laterals we groot zijn. Niet iedereen houdt vast aan zijn jeugdideaal. Sommigen gaan heel doelbewust met het ideaal aan de slag, rechtstreeks of via een omweg. Voor Paul Boesten, chef Expeditie en Magazijn van concemdrankenhandel Maas Jeker in het Limburgse Nuth, gaat dat laatste maar al te zeer op. Be gonnen in een kart (een zeer snelle skel ter), waarover Vers van 'f Vat in novem ber 1980 schreef, wilde hij al rap over stappen naar de dure rallysport. In 1987 reden navigator Paul Boesten en chauf feur Theo Knoop hun rally-auto naar een overtuigende derde plaats in het In ternationale Open Nederlands Rally kampioenschap. Een jongensdroom was werkelijkheid geworden. Het doel lijkt bereikt. Of is er nog meer? Verhoogde hartslag Na anderhalf seizoen met een bevriende rallyrijder wedstrijden te hebben gere den, kwam er in 1983 een einde aan de samenwerking. "Hij wilde niet langer zo serieus doorgaan, terwijl ik juist de smaak goed te pakken had", vertelt Paul Boesten. De Limburger stapte daarna bij Theo Knoop in de rally-auto. "Theo's navigator was er mee opgehouden. Be vangen door een soort angst-syndroom De zwarte 205 GTI 1,9 waarmee Knoop en Boesten vorig jaar succesvol waren 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 20