Personeelsblad van Heineken 3 Physieke Distributie Ne derland en de service-ge richte aanpak 4 Opnamen voor de nieuwe Heineken bedrijfsfilm 6 Bedrijfsleider H. Kloek 8 Stoomtram met Heine ken reclame in Rotterdam 9 Veiligheidskundigen over het belang van veilig heid in het bedrijf 12 Zomerdrukte bij 14 Pannebier in Zoeter- woude en de duizendste Hei neken Thuistap-slijter 15 1 uit 6000: Zoeter woudse rondleider Eppo van Nispen 16 Buitenland: nieuwe brouwzaal in Rwanda en uit breiding Dreher 17 De Ridder: 'Bouwerij' in de brouwerij 18 Ideeënbus 20 Paul Boesten en de ver slaving van het rallyrijden 21 Produkten voor de lens van de fotoclub 22 Kroniek; Artis Ateliers 24 Jubileum en afscheid 26 Verenigingsnieuws: 28 Evenementen: 75 jaar Koninklijke Luchtmacht; stille strijd in Amersfoort; Sloterplas-spelen; 200 jaar havenstad Den Helder 30 Amstel-actie rondom musical Cats 31 Evenementen-agenda 'uit een ander vaatje'; HET LEZEN VVAARI) Het zomerseizoen is weer aangebroken. De meeste mensen genieten lekker van de vrije dagen in eigen land of in een ander, warm land. Voor een aantal Heineken- medewerkers betekenen de vakantie maanden echter geen vrije dagen, maar heel hard werken. Zij zorgen ervoor dat de vakantieganger van zijn drankje kan genieten. Een goed voorbeeld hiervan is drankenhandel De Vlieger en Verdonk in Middelburg. Vers van 't Vat nam hier een kijkje en merkte dat de voorbereidingen voor een zomerseizoen al heel vroeg in het jaar beginnen. Lees verder op de pagina's over ontwikkelingen in de Zoeterwoudse brouwerij Zeeuwse drankenhandel De Vlieger/Verdonk en rectificatie wandeltocht vanuit Den Bosch, fietstoertocht door de Betuwe en zaalvoetbal in Rotterdam Charles Heston bezocht brouwerij, maar wanneer? 39e jaargang nr. 7 Augustus 1988 Verschijnt 12 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814034/814288 1203 Bij de voorpagina: De stoomtram met Heine- ken-reclame in Rotterdam, gefotografeerd vanaf een Amstel-terras, met op de achtergrond het Stadhuis. Lees meer op pagina 8. Bij de achterpagina: Het controleren van de fles sen in de bottelarij in Rotter dam. De foto is genomen in 1950. Redactie: Hella Schoonveld hoofdredactrice Marguerite Feenstra Arthur Schiphorst Yvonne van Stek-Sanders Caroline Wassenaar redactie-assistente) Redactiecommissie: Drs. W.W.F. de Ranitz voorzitter) R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Mr. H. Schaap Ir. J.B.R. Schwietert Drs. M.M.J. Valens Correspondenten: Arnhem: G.W. Westenberg Bunnik: H. Meyer 's-Hertogenbosch: P. van der Aart Rotterdam: M. van Woerden Zoetermeer: Mw. Y.C.M. Plaatsman Zoeterwoude: Mw. B.F. Valdink Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, Postbus 28,1000 AA Amsterdam, tel. 020-702257 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 2