Den Bosch - Deze medewerkers hebben indertijd een simpel doch doelmatig idee ingediend om het produktverlies in de Helderbierkelder te beperken. Regel matig moeten in de Helderbierkelder de filterelementen van een bierfilter wor den vervangen. Daarbij gaat steeds een kleine hoeveelheid produkt verloren. Vele kleine beetjes zijn in een jaar toch een flinke hoeveelheid. Lange tijd is ge probeerd een automatische opvang van het bier te realiserenmaar de investerin gen daarvoor waren ten opzichte van de opbrengsten te groot. Uiteindelijk is hun idee toch doorgevoerd en konden zij hun beloning in ontvangst nemen. Den Bosch - De heer Van Hirtum (links) heeft een idee ingediend over het ge bruik van hi-speed-hicone-machines op blikcolonne nr. 9. Dat zijn snel draai ende machines die zes blikjes door mid del van plastic aan elkaar verbinden. Het inpassen in de blikcolonne van machines waarop een goedkopere hicone gedraaid kan worden, stuitte op grote problemen. Maar met een grote mate van vinding rijkheid en vasthoudendheid heeft de heer Van Hirtum hier toch een oplossing voor gevonden. Zoeterwoude - Door de luchtdroog-in- stallatie in het dienstgebouw beter toe gankelijk te maken voor inspecties wordt het opsporen van lekkages van de koelspiralen vereenvoudigd. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 19