A.P. Selhorst en W.J. Kroese f 1475,-- Beloning Aanmoediging Zoeterwoude R. de Leede (meet en regel wpl.) A.W. LentingenF.H.J.M. Laan (storingsgr. verp/MIT) H. v.d. Plas (ligkelders) J.H.N. v. Eygen (ligkelders) W.L. Beste Breurtje (storingsgr. verp.lMIT) P.W. Geurtsen J.W.C. v.d. Ploeg (verpakken) R.G.Mulder (MIT) P. Haasnoot, J.M. KuytenC. Vijfvinkel (verpakken) J.E. Boezaard (ligkelders) J.M. A. Boskma (AWZI) A. A. Appelboom (kwaliteitsdienst) B.F. v.d. Woude en E. W.D. Chia-A-Joe (MIT) J. Kuiken (storingsgr. VerplMIT) A. v.d. Graaf (interne dienst) ƒ1.750,-- ƒ1.250,— ƒ250,— ƒ150,-- ƒ250,50 ƒ200,- 250,- 200,-- 60,- ƒ60,- 60,-- R/Cr ƒ75,- 75,- 60,- Zoetermeer K.D.G. van Straalen (alcoholfabriek) M. Rethnam (verpakken) ƒ400,-- ƒ75,- L.J.M. Winkelman (magazijn, intern transport) E.V. Braacx (technische dienst) S. Hempenius verpakken) 75,- 75,- ƒ75,-- Zoeterwoude - Door het verlagen van de reling bij de pasteurmachine van co lonne V wordt voorkomen dat er per dienst ongeveer 50 afgevulde flessen in de glasbak terechtkomen. Zoeterwoude - De heer Ritsma heeft door de oliekoelers van de hydraulische baanaandrijving van colonne II en III uit te schakelen een aanzienlijke besparing op koelwater aangetoond, zonder dat hierbij een noemenswaardige tempera tuurstijging van de olie optrad.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 18