De Ridden 'Er is leven in de brouwerijdit overbekende en ook buiten de brouwerswereld veel gebezigd gezegde heeft voor de Maastrichtse brouwerij De Ridder de laatste jaren meer dan één betekenis gekregen. Het gaat deze tot het Heine- ken-concern behorende brouwerij commercieel gezien goed en dat betekent dus: leven. 'Bouwerij' in de brouwerij De 'kleinere' bieren, zoals de pro- dukten van de kleine brouwers worden genoemd, zitten sterk in de lift. De afzet van het 'zwaardere' Maltezer bier stijgt aanzienlijk, vooral ook buiten het eigen Limburg. En dit jaar zal het Ridder Bock voor het eerst op fles wor den aangeboden, na een succesvolle her introductie van het bokbier op fust vorig jaar. Maar ook op een ander front is er leven in de brouweiij aan de Maasoever. "De brouwerij lijkt hier en daar meer op een bouwerij", excuseert brouwmeester P. HHezemans zich wanneer Vers van 't Vat een kijkje komt nemen. Maar daar kwamen we juist voor. In juni zijn op spectaculaire wijze ver schillende ketels en vergistingstanks bin nen getakeld. Spectaculair omdat de tanks niet door de deur van de uit 1857 daterende brouwerij konden en dus over de voorpui moesten worden getild. "Dat was voor de takelspecialisten nog de grootste klus. Hoogte is voor een hijs kraan geen enkel probleem. Maar om achter het pand te komen moet een af stand van maar liefst 48 meter worden overbrugd, dat was het spectaculaire", vertelt Hezemans. Tweedehands Nieuw zijn een ketel voor de wortbehan- deling en een vergistingstank met een ca- digd", legt Hezemans uit. Sinds de over name is onder meer de koelcapaciteit uitgebreid, is een fustenvulmachine uit de Bossche brouwerij overgebracht en is de elektrische installatie vervangen. De vergistingscapaciteit is met vier nieuwe tanks uitgebreid en het intern transport is gereorganiseerd. De ligging van de brouwerij in de bin nenstad brengt met zich mee dat zij zich moet houden aan strenge hinderwet-be palingen. In de afgelopen jaren is daar bij de verbouwingen dan ook rekening mee gehouden. Zoals bijvoorbeeld voor het mouttransport naar de zolder. "Twee jaar terug pompte de vracht wagen de mout met een hoop lawaai naar de zolder. Met meneer pastoor van de kerk hiernaast had ik de afspraak rekening te houden met trouwerijen en huwelijksfeesten die meestal op vrijdag plaatsvinden. Nu wordt de mout geluids arm in de silo's gezogen", vertelt Hezemans. paciteit van 375 hectoliter. "Verder zijn er twee tanks geplaatst in het heet-water circuit van het brouwhuis. Ze deden daarvóór dienst in de Amster damse brouwerij aan de Van der Helst- straat." Sinds kort is ook een nieuwe etiketteermachine in gebruik genomen, die ook rugetiketten op de flessen aan brengt. De flessenbanen steken nu af tegen de moderne etiketteermachine. Masterplan De verbouwingen zijn niet van vandaag of gisteren. "Na de overname door Hei- neken in 1983 is er een 'masterplan' ge maakt. Door uitbreiding en renovatie van de brouwerij moet volgens plan de capaciteit vóór 1990 zijn verdrievou- De twaalf brouwerij medewerkers heb ben er ondanks alle bouwactiviteiten voor gezorgd dat het Ridder bier toch de poort kan verlaten. "Alleen de tien da gen na de carnaval is er niet gebrouwen. De biermarkt in Limburg staat dan op een laag pitje en daarom hadden wij tijd voor een revisie van het brouwhuis. Daarbij zijn de bodem en de wanden van de uit 1926 daterende brouwketel ver vangen door een nieuwe koperen bodem en wand". De bouwwerkzaamheden zullen overi gens nog wel even voortduren. "Vóór 1990 staan er in ieder geval nog twee nieuwe vergistingstanks op de plan ning", verzekert de heer Hezemans. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 17