Dreher breidt samenwerking met Italiaanse brouwerij uit Nieuwe brouwzaal voor Bralirwa 4M- AMSTERDAM - Birra Dreher, de dochtermaatschappij van Heineken N.V. in Italië, gaat haar samenwerking met Societa Internationale Birraria en Nuova Birra Messina (SIB en NBM) die zij eind 1987 is aangegaan, verder uit breiden. Het ligt in de bedoeling de on dernemingen voor het einde van 1988 volledig te fuseren. In de nieuwe groep zal Heineken N.V. een ruime meerder heid behouden. Dreher beschikt over brouwerijen in Massafra, Pedavena, Popoli, Cagliarien Macomer, die de merken Dreher, Hei neken, McFarland en Ichnusa voeren. De nieuwe deelnemingen beschikken over brouwerijen in Aosta (Noord-Ita- lië) en Messina (Sicilië). Hier worden in licentie de merken Messina en Hennin- ger gebrouwen. Samen hebben Dreher, SIB en NBM een produktiecapaciteit van 5 miljoen hectoliter. De brouwerij van Bralirwa S.A.R.L. in Gisenyi De eerste wortketels De nieuwe brouwzaal GISENYI - Nog voor de aanvang van het nieuwe koffieseizoen, de tijd dat in Rwanda het meeste bier gedronken wordt, is op een van de brouwerijen van Bralirwa in Gisenyi de nieuwe brouw zaal in gebruik genomen. Deze heeft een capaciteit van 440 hectoliter per brouw sel. Dat is het dubbele van de oude in stallatie, die in 1959 werd gebouwd. De montage ervan is uitgevoerd door een ploeg monteurs van leverancier Hupp- mann, onder leiding van HTB-specialis- ten. Het technisch personeel van de brouwerij verleende haar assistentie tij dens de werkzaamheden. Tegelijkertijd met deze verbouwing werd de vergisting-lagercapaciteit ver groot met drie tanks. Elke tank heeft een capaciteit van 1320/1760 hectoliter. Bij de installatie werd opnieuw gebruik ge maakt van de grote gele kraan wagen, die vorig jaar oktober door Jan van der Meer naar Gisenyi in Rwanda is ge bracht (zie ook VW 2/88). De kelder wordt in de nabije toekomst verder ver groot. Vóór het volgende koffieseizoen zullen de nieuwe C02-installatie en hel- derbierfilter worden gemonteerd. 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 16