"Je zit voortdurend in een leerproces" EPPO VAN NISPEN OVER ZIJN ERVARINGEN ALS RONDLEIDER: Sommige mensen verbazen zich als ze hem bezig zien. Een druk en levendig personage, die in vloeiend Spaans de be zoekers uitleg geeft over het reilen en zeilen van de Zoeter- woudse brouwerij. Bovendien iemand die altijd wel een leuke draai aan het gesprek weet te geven, zodat hij de lachers op de hand krijgt. Hij hoopt ook altijd op een spontaan reagerend publiek. We hebben het over Eppo van Nispen tot Sevenaer. Vijfdejaars student economische ge schiedenis in Leiden en tevens rondleider bij Heineken. Een part-time baan die hij als zeer boeiend ervaart. Eppo: "Als rondleider heb je een ver antwoordelijke baan. Je bent een schakel tussen de veertigduizend men sen die jaarlijks de brouwerij bezoeken en het bedrijf. Wat jij vertelt moet ge loofwaardig zijn. Behalve dat moet je vele facetten van het bedrijf kennen. We lezen bijvoorbeeld ook altijd het Sociaal en het Financieel Jaarverslag goed door. Want als iemand naar de omzet van Hei neken in het afgelopen jaar vraagt, moet je het antwoord kunnen geven. Het staat slordig als je het niet weet! Onze stelre gel is: vertel geen onzin. Als je iets echt niet weet, moet je dat gewoon zeggen. Zo'n geval is altijd op te lossen door de betreffende vraagsteller te antwoorden: 'Dat weet ik niet precies, maar ik zal het even voor u navragen'. Je lijdt dan geen gezichtsverlies en houdt de bezoeker te vreden." Eppo kwam in september 1986 bij de af deling Ontvangsten in Zoeterwoude te recht. Op voordracht van medestuden ten uit Leiden, die al als rondleider bij Heineken werkten. Hij liep mee met een rondleiding, leerde welke route hij door de brouwerij moest lopen, en wat hij precies moest vertellen. Eppo: "Er be staat bovendien een brouwersverhaal, dat je uit je hoofd moet kennen. Maar dat is niet altijd bruikbaar voor alle men sen die je rondleidt. Er is natuurlijk een groot verschil tussen bijvoorbeeld een groep Franse zakenlieden en een voet balvereniging. Bij dat verhaal blijft het niet. Ook daarna moet je alles over het bedrijf blijven lezen. Wat dat betreft zit je voortdurend in een leerproces." Voor de Spaanse rondleiding schreef hij zelf de tekst. "Eenvoudigweg omdat die er niet was. En het is wel belangrijk om een Spaanse tekst op papier te hebben, omdat je in je verhaal veel technische woorden gebruikt die zelfs een Spaanse tolk niet zo één, twee, drie uit z'n mouw weet te schudden. In totaal doe ik twee rondleidingen van tweeëneenhalf uur per week." Spontane groep De klant of bezoeker, daar gaat het om. Hij of zij moet een goede indruk van het bedrijf krijgen. En de groep van twintig rondleiders, waar Eppo toe behoort, doet er alles aan de bezoeker tevreden te stellen. "Je moet in dit werk erg flexibel zijn. Iedereen heeft wel eens een dag waarop hij of zij met het verkeerde been uit bed is gestapt. Niettemin moet je te genover de bezoekers elke keer opnieuw je vriendelijke gezicht tonen. Dat is wel eens moeilijk. Niet elke groep is even spontaan. Ook is er wel eens iemand in de groep die het met alles wat je zegt on eens is. En dan is het ook moeilijk om na afloop te zeggen: 'Bedankt voor uw aan dacht, u was een leuke groep'. Je moet eigenlijk van te voren inschatten hoe een groep zal reageren. Maar ook met inschatten kun je fouten maken. Zo leidde ik een keer een man rond, die bij alles wat ik zei alleen maar knikte. Ik dacht dat het een zwijgzaam type was, tot ik bij de bottelarij erachter kwam dat ik met een Zweed te maken had. Terwijl ik de hele rondleiding in het Nederlands had gedaan. Zoiets kan voorkomen als je plotseling een bezoeker tussendoor krijgt." Wij-gevoel Eppo houdt veel van zijn baan. Wat dat betreft trekt het vakgebied Public Rela tions hem wel"Alleen is het jammer dat je als rondleider door het personeel niet helemaal als Heineken-man wordt ge zien, terwijl je toch heel veel van het be drijf afweet. Je moet als rondleider ook hart voor de zaak hebben, wil je je werk goed kunnen doen." Het 'wij-gevoel' mag van hem dan ook best bevorderd worden. Ook tegenover groepen bezoe kers in de brouwerijEen suggestie van zijn kant: "Zwaai eens naar een groep als zij langs loopt. Dan krijgen deze mensen een indruk van de werksfeer bij Heine ken." 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 15