Duizendste Heineken thuistap-slijter Bedrijfskantoor bereikt hoogste punt In 1984 werd hij geïntroduceerd: de Hei neken Thuistap. Een complete biertap in het klein. Het aantal slijters dat de thuistap verhuurt is inmiddels gegroeid tot duizend. Dat betekent dat de kleine tap nu in bijna elke Nederlandse ge meente door zeker één slijter wordt ver huurd. Slijter Stein uit Warnsveld was de dui zendste die de Heineken Thuistap in zijn assortiment opnam. Heineken vertegen woordigster H. Vonk en regionaal ver koopleider mw. D.J.A. Plantenga kwa men de tap overhandigen. De thuistap is een tapinstallatie met alle bijbehorende attributen om thuis een heerlijk helder pilsje te tappen. Het fust van tien liter is goed voor ongeveer 45 glazen bier. Nieuw is de door Heineken ontwikkelde thermohoes. De hoes, die bestaat uit een speciale vulling, zorgt er voor dat het thuistapvaatje 6V2 uur ge koeld blijft. De gebroeders Stein kregen de Huistap overhandigd door mevrouw Vonk (rechts) en mevrouw Plantenga ZOETERWOUDE - De bouw van het bedrijfskantoor in Zoeterwoude be reikte op 1 juli haar hoogste punt. Dit heugelijke feit werd traditioneel gevierd door het heisen van de vlag en het drin ken van het 'pannebiertje'. Hierbij wa ren onder anderen aanwezig de direc teur van het Amsterdamse aannemers bedrijf AAN B.V., de heer R.P. Hol man, architect M. Booy, de heer J. van de Ridder van het ingenieursbedrijf DHV, project-manager ir. C.J. Onder water en verder alle mensen die bij de bouw betrokken waren. In het nieuwe bedrijfskantoor worden de bedrijfsleiding, de technische dienst, de personeeldienst, de laboratoria en het bedrijfsbureau ondergebracht. De bouw moet eind december zijn afgerond. 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 14