t a-bedrijf hectisch allemaal en het vraagt nogal wat van ons improvisatievermogen. Maar dat hoort bij het seizoenswerk in Zee land en dat moet je wel liggen", conclu deert de heer Van Duijn. Klant is en blijft koning Een horecabaas die vandaag door z'n drank heen raakt, wil het liefst dezelfde dag nog nieuwe voorraad hebben. Nee verkopen is slechte reclame en dat wil hij tot elke prijs vermijden. "In de zomer maanden wil het water de horeca-onder- nemers nog wel eens tot de lippen stijgen en dat krijgen wij dan te horen. Het is een kwestie van netjes blijven en zien wat je kunt doen. De klant is en blijft ko ning" vertelt Johan van Daele, die als or dertelefonist dagelijks contact heeft met de horeca-ondernemers in Zeeland. Johan kan zich het ongeduld van de ho- reca-ondernemer goed voorstellen. "Ik heb hier vier jaar als bijrijder op de vrachtwagen gewerkt. De meeste klan ten ken ik persoonlijk. Ik weet hoe ze kunnen reageren en ik ben daardoor goed in staat hun wensen in te schatten Elke week bellen Johan en zijn collega ongeveer vierhonderd horeca-klanten om de bestellingen op te nemen. "De overige vierhonderd bellen zelf.Is het één zondag mooi weer dan weet Johan wat hem maandagmorgen te doen staat. "Ik begin dan extra vroeg omdat ik al leen al voor het verwerken van de bestel lingen die via het antwoordapparaat zijn binnengekomen, anderhalf uur nodig Bij de bevoorrading moet rekening gehouden worden met de tijden dat op de boulevard gelost mag worden. Op de foto: de heren W. Mesu (links) en K. van Dalen heb. De telefoon staat de rest van de dag roodgloeiend. Iedereen wil alles tegelijk en liefst direct hebben." Het werk als bijrijder mist hij, ondanks de zwaarte ervan, toch wel eens. "Zeker in het zomerseizoen. Het tempo ligt hoog, het is lekker weer, je maakt veel mee en de klanten hebben geen tijd om te klagen." Ik luister naar d'n Belg De heer G. Provoost werkt al 32 jaar in het horecagebied en kent het klappen van de 'zomerzweep' bij de drankenhan del. Hij heeft nu het magazijnbeheer van de wijn en gedistilleerddranken onder zijn hoede en helpt de klanten die de be stelling zelf komen halen. "Verder ben ik een manusje van alles. Wanneer er tijd overschiet wil ik nog wel eens bier tapinstallaties reinigen en de koffie-au- tomaat schoonmaken." Maar veel tijd voor andere zaken blijft er in de zomer periode niet over. "Met het mooie weer komt de drukte vanzelf. Nu komt er weer vraag naar exotische drankjes, witte wijn en mix drankjes." Maar de heer Provoost moet Met het mooie weer komt de drukte vanzelf. Geheel links op de foto de heer M. Zwemer, ver tegen woordiger ook een 'kleine' weerkundige zijn. "Wij krijgen maar een keer per week nieuwe voorraad van de GWN en moeten dus de markt en het weer goed aanvoelen, an ders blijven we zelf met voorraad zit ten." Maar hoe doe je dat: het weer aanvoe len? "Ik luister altijd naar d'n Belg. Onze weermannen spreken zelden over Zuid west-Nederland. De Belg noemt in het weerbericht de kuststreek nog eens apart." "Tropenjaren" "Een drankenhandel in een vakantiege- bied is een heel apart wereldje. Ik heb vanaf 1979 tot vorig jaar hier in Middel burg gewerkt. Ik beschouw ze als tropen jaren, maar wel hele leuke", zegt de heer C. van de Kroon in een eerste reactie. Hij werkt nu voor Physieke Distributie Nederland en doet onder meer onder zoek naar de logistiek binnen de dran kenhandel. Werken voorde seizoensho- reca kent zijn eigen problemen en eige naardigheden, zo blijkt uit zijn verhalen. "De strandtenthouders kennen maar acht weken in het jaar en houden dus mi nimale voorraden aan. Ze hebben er vaak de ruimte niet voor en bovendien moet ook voorraad betaald worden. Dat legt veel druk op de drankenhandel, want de klant moet het dus altijd meteen hebben. Daarbij moet je rekening hou den met de uren dat je mag laden en los sen op de boulevard en het tij, anders krijgt hij de kratten nog niet bij zijn strandtent." Zeelandse evenementen in augustus en september, bevoorraad en aanbevolen door de medewerkers van De Vlieger/Verdonk Straatfestival Amstel 1870 promotie Visserijfeesten Regenboogkoers Havendagen Saeftinghe feesten Sixties festival Vlissingen Bruinisse Breskens 's-Heerenhoek Zierikzee Graauw Vlissingen 27 juni-6 augustus 6 augustus 12-14 augustus 14 augustus 27 augustus 27-28 augustus 14-18 september

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 13