of meer verzekeren van de levering van kwaliteitseieren. Uit elke zending die we krijgen nemen we een aantal eieren, dat we eerst aan een visuele controle onder werpen Daaronder behoort ook het me ten van de dikte van het eiwit. Daarna worden ze gereinigd en gedesinfecteerd, waarna het eigenlijke breken begint." Breekmachines Wie het breken van de eiererl eens nader wil bekijken moet, zoals elke fabrieks werknemer van Nivé, eerst een witte jas aan en een pet op. En eigenlijk ben je daar wel blij mee, als blijkt dat het bre ken van eieren niet geheel zonder spat ten gebeurt. Nivé heeft in totaal vijf breekmachines staan, die per machine 28.000 eieren per uur kunnen breken. Het gebroken ei wordt opgevangen in een bakje, dat aan de onderkant een kleine opening heeft. Het eiwit, dat veel vocht bevat, "flabbert" er als het ware doorheen en wordt beneden in een an der bakje opgevangen. Het dikkere ei geel blijft liggen. De heer Hofman: "Ei wit bestaat voor negentig procent uit wa ter. Eigeel is veel dikker. Het eigeel zorgt dan ook voor de binding van het produkt. Bij Zwarte Kip advocaat wordt daar nog eens extra eigeel aan toege voegd, zodat de advocaat nog dikker wordt. Hoeveel dat is, wordt bepaald aan de hand van het droge stof-gehalte van het ei. Dat moet ongeveer 24 pro cent bedragen. Wanneer eigeel aan het ei wordt toegevoegd, krijg je automa tisch een hoger droge stof-gehalte." De advocaatlijn bij GWN Snelle Aflevering Nadat opnieuw gecheckt is of het ei aan alle eisen voldoet, wordt het produkt goed gemengd en gefiltreerd. Bij deze laatste handeling wordt bekeken of alle eivliesjes en delen van de eischaal uit het produkt verwijderd zijn. Daarna wor den door verhitting eventuele schadelij ke bacteriën gedood. De vloeistof wordt gekoeld, afgetapt in roestvrijstalen con tainers en klaargemaakt voor het ver voer naar de afnemer. De heer Hofman: "Voor de GWN gebeurt dit hele proces binnen één dag voor de aflevering. De volgende morgen om zes uur wordt het produkt vervoerd en twee uur later staan de tanks in Zoetermeer, waar de verdere bereiding van de advocaat plaatsvindt." Het vullen van de flessen met advocaat bij de GWN 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 9