Horecamedewerkers de boot in ZOETERWOUDE - De eerste fase van de verbouwing van colonne 1 is achter de rug. De oude machines van het 'droge gedeelte' van de colonne, de plaats waar de gehele kratten- en palletbehandeling gebeurt, zijn vervangen door een geheel nieuwe installatie. Ook is er een nieuwe tegelvloer gelegd. Het droge gedeelte van colonne 1 is nu opgesplitst in twee gelijke lijnen, die 'A' (linkerkant van de colonne) en 'B' (de rechterkant) worden genoemd. Eind maart wordt het zogenaamde VI- PA-systeem bij colonne 1 geplaatst. Dit is een storingssignaleringssysteem. Bij een storing kan de bedieningsman direct via zijn televisiescherm zien waar deze storing zich voordoet. De tweede fase van de verbouwing van colonne 1 begint in januari 1989. Dan worden de wasma chines en etiketteermachines vervan gen. In januari 1990 wordt de verbou wing afgesloten met het plaatsen van nieuwe vullers en pasteurs. Tegen die tijd zal colonne 1, die nu honderdvijftig duizend flessen per uur verwerkt, ver vangen zijn door twee gelijke colonnes met elk een capaciteit van tachtigdui zend flessen per uur. Ongeveer 250 medewerkers van de Horeca-verkooporganisatie gingen vrij dag 4 maart letterlijk de boot in. De managementteams van de horecagebie- den, vertegenwoordigers, bedrijfsleiders van de drankenhandels en de order telefonistes hadden die dag een speciale werkbijeenkomst op de raderboot 'Mississippi Queen', met als motto "Horeca houdt de vaart erin". Door de marketingmensen uit Zoeterwoude werden diverse presentaties verzorgd over de biermarkt en de ontwikkelingen daarin. In het bijzonder werd de in troductie van Amstel Light onder de aandacht gebracht. Na het werk was er nog een informeel deel. Verrassend en erg leuk was het optreden van de me dewerkers van het horecagebied Den Haag. Zij voerden een persiflage op van de play-backshow van Henny HuismanEen zang- en dansgroepje bezong bo vendien de drukke werkzaamheden in de horecasector. 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 6