Nieuwbouw A/Wet vordert gestaag Den Bosch Bunnik Horecagebieden M. A. de Kruyf (mechanische werkplaats) R. A. Pelders (verpakken) A.A.M. v.d. Leyden (verpakken) H. A. v.d. Donk/J.H. J. van Engelen brouwen Th.M. Pompen/J.A.J. de Veer/E. v.d. Thillart (verpakken) A. de Bleijser (technische dienst) J. Fonteijn/M. J. van Overdijk verpakken) A.A. v.d. Heuvel (vorkheftrucks) G.C. Korthout (verpakken) H.F.H. van Bergen (verpakken) R.F.D. v.d. Broek (verpakken) W.H. A. Janssen verpakken WHAMJ anssen verpakken W. A. Stuiver/J. Beks (verpakken) C. Dupuis/A.L.M. Geerts (verpakken) A.G. Timmermans (verpakken) J.W.A. de Werdt (brouwen) H.J. Knops (verpakken) JARoemer verpakken M. Maas/J.W.F. Snijder (verpakken) W. Versteeg (intern transport) A.M. Oskam (verpakken) R. van Werven (intern transport) J.P. Donkervoort (intern transport) W. Versteeg (intern transport) J. Baars (Noord Holland) G.J. Koopman (Gelderland!Overijssel) M.J. Kers (Gelderland!Overijssel) AMSTERDAM - Het nieuwe gedeele van het hoofdkantoor van Heineken aan het Tweede Weteringplantsoen in Am sterdam (A/Wet) begint gestalte te krij gen. In februari werd de eerste verdie ping bereikt en in mei hopen de bouwers met een 'pannebiertje' het hoogste punt te kunnen vieren. Ondanks het uitblijven van een strenge winter en dus het uitblijven van vorstver let heeft de nieuwbouw toch enige ver traging opgelopen. Tijdens het grond werk stuitte het bouwteam op een ver rassing. Een twee meter brede en vijf meter hoge oude muur bleek de bouw put te doorkruisen. De muur en andere obstakels in de bodem zorgden er voor dat een deel van de 119 funderingspalen op andere plaatsen moest worden aange bracht dan gepland. Bijzonder is ook de bouwkraan die in de betonnen keldervloer is gegoten. De kraan kon vanwege de onderliggende ar chiefkelders niet in de tuin en ook niet op straat worden geplaatst. Dat zou te grote risico's met zich meebrengen. Het ge bouw wordt nu om de kraan heenge- bouwd. Bij vertrek wordt zij van de vloer losgebrand en door een andere kraan uit het gebouw getild. Het nieuwe gebouw wordt, als alles vol gens plan verloopt, rond de jaarwisseling 1988/1989 opgeleverd. Daarna zal het bestaande kantoorgedeelte worden ge restaureerd en de entree gemoderni seerd. Beloning ƒ400,-- ƒ350,- ƒ250,- ƒ250,- 250,- 200,- 200,-- ƒ150,- 150,- ƒ150,- ƒ100,- ƒ100,- ƒ100,- ƒ100,- 90,- Aanmoediging 75.- 75,- 75,- 75,- 75,- ƒ60,- 60,- ƒ20,- 20,- 20,- 75,- 75,- 50,- 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 26