Afscheid G.J. Knevel Afscheid A. Wijnands B. Sarphati Afscheid D. Solinger Den Bosch - Door gebruik te maken van de Regeling Ver vroegde Uittreding, beëindigde de heer G.J, Knevel 1 januari zijn werkzaamheden bij de afdeling Verpakken in Den Bosch. Op 11 februari werd de afscheidsreceptie gehouden in de Cam- brinuskelder. Deze receptie werd gecombineerd met het maandelijkse 'contactbiertje'. De heer en mevrouw Knevel werden ontvangen door de heren Hamers en Westra. Op ver zoek van de heer Knevel werden tijdens de receptie geen toe spraken gehouden. Na de opening door de heer Bertens, werd iedereen in de gelegenheid gesteld de heer en mevrouw Knevel de hand te drukken. De laatste daad van de heer Knevel binnen de brouwerij was het luiden van de bel voor de laatste ronde van deze gezellige receptie. Zoeterwoude - Op 12 februari nam de heer A. Wijnands, chef proefbrouwerij in Zoeterwoude, afscheid van onze onderne ming. Hij maakte gebruik van de Overbruggingsregeling. De heer Wijnands trad in 1956 in dienst bij de Heineken-brouwerij in Rotterdam, in de functie van Werktuigbouwkundige. Na een lange periode in Amsterdam waar hij diverse functies ver vulde, kwam hij in 1985 naar Zoeterwoude om leiding te geven aan de proefbrouwerij van Heineken Technisch Beheer. Mede dankzij zijn ervaring en bekwame aanpak werd in de proef brouwerij de afgelopen twee jaar een groot stuk nieuwbouw met succes voltooid. Tijdens de receptie werd de heer Wij nands toegesproken door de heren Scheltema, Schwietert en zijn ex-collega, de heer Meijer. Deze laatste haalde op humo ristische wijze herinneringen op uit hun gezamenlijke 'Amster damse periode'. gfgj I™ Amsterdam - De heer BSarphatidirecteur regionale J1b| coördinatie Europa, vierde 23 februari zijn 25-jarig ju- Lh bileum in de Kuiperij aan de Van der Helststraat in Amsterdam. Hij werd verwelkomd door de heer Klomp, die in het kort enkele woorden sprak. Tijdens de voorontvangst vond het aanbrengen van de speld plaats door de heer Van Schaik van de Raad van Bestuur. Op verzoek van de heer Sarphati werd tijdens de receptie niet gesprokenOok wilde de heer Sar phati geen cadeaus ontvangen. Hijzijn vrouw en dochter, wil den de receptie zo informeel mogelijk houden om uitgebreid te kunnen praten met de vele aanwezigen, onder wie een groot aantal gepensioneerden. Zoeterwoude - De heer D. Solinger nam vrijdag 19 februari af scheid van Heineken. Hij is ruim dertig jaar werkzaam geweest bij het Bouwbureau van Heineken Nederland B.V. Sprekers tijdens deze afscheidsreceptie waren de heren Hageman, Van Kasteel en Van Ingen. Zij onderstreepten de verdiensten van de heer Solinger als hoofd Bouwbureau. Ook werd nog eens naar voren gehaald dat hij een groot aantal jaren, naast zijn normale werkzaamheden, vele bestuursfuncties heeft vervuld. Op de melodie 'onder moeders paraplu' zongen medewerkers van het Bouwbureau vervolgens een lied, waarbij het woord 'moeder' vervangen werd door 'Dolf', de voornaam van hun voormalige chef.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 24