Horesca goed bezocht Heineken vuurwerk voor Chinees restaurant Shorttrack in de belangstelling ZUIDLAREN - In de Prins Bernhard Hoeve in Zuidla ren is van 22 tot en met 25 fe bruari voor de 28e keer de Horesca gehouden. Deze beurs is de vijfde qua grootte in Nederland. Dit jaar trok de Horesca vijftien procent meer bezoekers dan vorige jaren. Heineken, de GWN en Vrumona presenteerden zich gezamenlijk. In de nieu we stand werd vooral veel aandacht geschonken aan de artikelen uit de Horeca-shop en aan het voor Nederland nieuwe bier Amstel Light, dat tijdens de beurs ge schonken werd. BREUKELEN - Wie wel eens op rijksweg A2 langs Breukelen rijdt, ziet in dit Hollandse polderlandschap plotseling een on-Nederlands aandoend gebouw. Vlak naast een typisch Hollandse molen is in Breukelen een Chinees restaurant in ooster se bouwstijl opgetrokken. Dit "Chinese Oriental Pala ce", zoals de officiële naam luidt, is woensdagavond 2 maart geopend. Om 23.00 uur feliciteerde Heineken de eigenarendie klant van onze brouwerij zijn, met een groots vuurwerk. Het is een Chinese traditie om een ope ning of onthulling gepaard te laten gaan met veel geknal. De overlevering zegt dat daarmee de kwade geesten worden verdreven. AMSTERDAM - Op 5 en 6 maart werden op de Jaap Edenbaan in Amsterdam de Open Nederlandse Short track Kampioenschappen ge houden. Een evenement waar Heineken bij aanwezig was. De heerN. Wassenaar van de afdeling Reclame Ser- vicedienst vertelt over de be weegredenen om deze sport te sponsoren. "Shorttrack krijgt steeds meer aandacht, zowel in de kranten als van het publiek. Bovendien was het bij de Olympische Win terspelen in Calgary een de- monstratiesport. In april wordt de beslissing genomen of shorttrack in 1992 een offi ciële olympische sport zal zijn. Onze onderneming is met de Heineken Schaatszes- daagse al prominent aanwe zig in de schaatssport. Een opkomende sport die in het verlengde daarvan ligt, pro beren we ook te claimen. Pu blicitair is het aantrekkelijk Winnaar van dit kampioen schap voor clubteams werd de Nederlandse Indoor Hardrijclub Leiden. Kop man van deze ploeg is Peter van der Velde, die ook indivi dueel Nederlands en Euro pees kampioen shorttrack is. Aardig om te weten is dat Van der Velde op een steen worp afstand van de brouwe rij in Zoeterwoude woont. 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 21