"Niet alleen voor Zoeterwoude" Initiatiefnemers over opgerichte computervereniging Heineken: Heineken heeft sinds 19 maart een eigen computerclub, de Heineken Computer Vereniging (HCV)Een initiatief van enkele 'computerfans' binnen de onderneming. Bedoeld voor mensen die veel met een computer op hun werk te ma ken hebben, thuis een computer hebben staan, of gewoon nieuwsgierig zijn naar de mogelij kneden van de appara tuur. "En een lidmaatschap van deze club is natuurlijk ook aantrekkelijk voor mensen die straks een pc van Philips thuis hebben staan", aldus de heer A.M. de Schepper, een van de initiatiefnemers van deze pas opgerichte HCV. Het idee voor het oprichten van een gebruikersgroep werd eind vorig jaar geboren. De heer De Schepper, werkzaam op de afdeling Gebruikerson- dersteuningsdienst Informatiemanage ment bier in Zoeterwoude: "Door een folder, die ik in handen kreeg van een fa milielid, kwam ik op het idee een gebrui kersgroep op te richten. Zes mensen wa ren bereidals vertegenwoordiger van de gebruikersclub in de verschillende vesti gingen, hieraan mee te werken. In eerste instantie was ons doel om gezamenlijk goedkoop computers in te kopen. Maar dan moest daar natuurlijk wel voldoen de belangstelling voor zijn. Tot onze gro te verbazing meldden 720 mensen zich enthousiast aan. Vooral veel mensen uit Bunnik en Den Bosch. Toen binnen Heineken het pc-project werd gestart, viel onze eerste doelstelling min of meer weg." Een tweede doelstelling werd al snel ge vonden. De heer S. Seinen, hoofd Ad ministratie HTB in Zoeterwoude: "Het is ook erg belangrijk om je computer be ter te leren gebruiken. Vaak laten de werkzaamheden op de zaak het niet toe je beter in de apparatuur te verdiepen. Terwijl we hoogstwaarschijnlijk in de toekomst steeds meer met een computer zullen gaan doen. Mijn kinderen weten al veel meer van de computer af dan ik. Zij pakken dat spelenderwijs op school op. Als lid van een gebruikersclub zou je het 'computeren' eveneens op een ple zierige manier kunnen leren." Inkomstenbelasting-programma De heer De Schepper vult aan: "Leden van de gebruikersgroep kunnen ook zelf programma's maken. Veel werk dat nu nog met de hand gebeurt, kan dan met behulp van een eenvoudig programma snel worden afgewerkt. Zoiets komt eveneens je werk ten goede. Verder kunnen we sprekers uitnodigen die van een bepaald onderwerp veel af wetenIk denk dan aan het demonstreren van eën nieuwe printer, het geven van een cursus en het bespreken van een programma. Zelf heb ik bijvoorbeeld een programma om op een snelle manier mijn inkom stenbelastingformulier in te vullen." Maar de gebruikersgroep biedt de leden nog veel meer. "Het inkopen van flop- pys bijvoorbeeld. Als je tien floppys koopt, betaal je er tien. Koop je er hon derd tegelijk, dan krijg je er tien gratis", aldus derde initiatiefnemer de heer C.P. Blokland, office-manager Afrika in Am sterdam. Volgens de drie kan iedere medewerker lid worden van de club. De heer De Schepper: "Het is zeker niet alleen be doeld voor mensen die straks via het pc- project een personal computer thuis hebben staan. Ook mensen die alleen op de zaak met een computer werken, kun nen baat hebben bij de gebruikersgroep. Het maakt ook niet uit wat voor merk computer je gebruikt." Verder willen de drie vooral één ding benadrukken: "El ke medewerker van Heineken kan ervan op aan alle aandacht van de computer vereniging te krijgen." De heer Blok land hierover: "De HCV is beslist geen Zoeterwoudse aangelegenheid. Hoewel het landelijke bestuur in Zoeterwoude is gevestigd, zijn de vertegenwoordigers van de vereniging over meer vestigingen verspreid. Iedere medewerker van Hei neken kan ook lid wordenNu nog oplet ten dat de gebruikersclub niet zoveel tijd in beslag gaat nemen, dat we straks als landelijk bestuur zelf een computer no dig hebben om al het werk te kunnen doen." V.l.n.r. de heren De SchepperBlokland en Seinen achter de computer 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 18