Vroeg dag voor 'huisbakker' Tijssen Zo'n vijfhonderd gebakjes en vier honderd warme appelbroodjes maakt hij wekelijks voor de jarigen en hun collega's van het Zoeterwoudse be drijf. Brood- en banketbakker Tijssen le vert dan ook bijna dagelijks stapels ge bakdozen bij de portier af. Een kijkje in de keuken van de 'huisbakker'. Brood- en banketbakkerij Tijssen is sinds 1934 gevestigd aan de Hoge Rijn- dij k in Zoeterwoude .John Tij ssen verte genwoordigt de derde generatie in de bakkerij en heeft sinds zeven jaar de kantoorkantine van Heineken als "klant". De bedrijfskantine heeft een andere broodleverancier. Met de groei van het aantal medewerkers steeg ook het aantal broden en bolletjes. De kantoormede werkers eten met elkaar iedere week ze ker 3600 bolletjes en 235 hele broden van bakker Tijssen. Maar de groei is er volgens bakker Tijs sen wel een beetje uit. "De mensen eten wat vaker een snack." Het aantal moorkoppen, slagroompun- ten en tompoezen dat wordt besteld, wil per dag nogal eens sterk verschillen. "Dat valt niet te peilen", aldus de heer Tijssen. "De ene dag moet ik bijbakken en de andere dag blijft het stil. De men sen bestellen bijna altijd op het laatste moment. Bestellingen vóór 09.15 uur kan ik meestal nog vóór 10.00 uur afleve ren. Speciale verzoeken De vier medewerkers van bakker Tijs sen beginnen 's nachts om 2.00 uur met het bakken van het brood. Om 05.30uur wordt begonnen met het banket. In de bakkerij staat moderne apparatuur om aan de toegenomen vraag te kunnen vol doen. "In vergelijking met vroeger moe ten wij nu veel sneller grotere aantallen kunnen maken." Het leukste werk vindt bakker J. Tijssen de speciale verzoeken. "Zo hebben wij enkele jaren terug bij de ingebruikname van een nieuwe produk- tielijn bij Heineken een taart gebakken van een meter in het vierkant. Met de bouwtekening ernaast hebben we een soort maquette van gebak gemaakt." De marsepeinen Amstel-kroonkurk is ook een mooi voorbeeld. "Hij bestond onder meer uit 'crème suisse' met vruchtjes en was met marsepein overgo ten", vertelt de heer Tijssen. Vanzelf sprekend probeert hij wel eens een nieuw type gebak uit, maar dat blijkt vaak een kort leven beschoren. "De mensen hebben toch liever de aloude ge bakjes als tompoezen en vruchteschel pen. De specialiteit van het huis, een warm appelbroodje, is al jarenlang een topper." Een kroonkurk gemaakt van marsepein 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 13