EDERLAND drinkenmaar op dat moment liever met minder alcohol of met minder calorieën. Bijvoorbeeld na het sporten, of tijdens de lunch. Voor zo'n moment is Amstel Light bij uitstek het geschikte bier. Staatssecretaris A.J. Evenhuis op de fiets met Amstel Light Toost op het nieuwe produkt Positieve reacties De uitlevering van Amstel Light begint op 11 april. Dat betekent dat onze com merciële organisatie al geruime tijd druk bezig is om Amstel Light te introduceren bij de handel op de thuisverbruik- en ho- recamarkt Op de foto's op deze pagi na's ziet u hoe de eerste presentatie aan de detailhandel plaatsvond. Dit gebeur de tijdens de Roka. de grote internatio nale levensmiddelenvakbeurs, die begin februari in Utrecht werd gehouden. In de stand van Heineken Brouwerijen ont stak de Minister van Landbouw en Vis serij, ir. G.J.M. Braks, het vuurwerk waarmee Amstel Light werd 'onthuld'. "Een onthulling die vele positieve reac ties tot gevolg had", vertelt de heer Den Hertog. "De handel heeft Amstel Light zeer enthousiast ontvangen." Senior product manager G. den Hertog: "een lekker bier met minder calorieën en minder alcohol. We hebben er alle vertrou wen in..." Uitgebreide ondersteuning Amstel Light zal ook opvallend onder de aandacht van de consument worden ge bracht. Dat gebeurt onder meer met spe ciaal winkelmateriaal om de klant op Amstel Light te attenderen. Amstel Light onderscheidt zich door z'n verpakking duidelijk van de andere pro- dukten uit het Amstel-assortiment. De gele kleur op de etiketten en de karton nen sixpacks voorkomt verwarring met een ander produkt. Natuurlijk zullen er ook televisiecom mercials en advertenties in tijdschriften en dagbladen verschijnen. Voor deze uitgebreide ondersteuning is een bedrag van ruim drie miljoen gulden uitgetrok ken. Een bedrag dat aangeeft dat er ver trouwen is, dat Amstel Light in de smaak van de Nederlandse consument zal val len. Amstel Light zal vanaf 11 april ook verkrijgbaar zijn in de personeelsuitgiftemagazij- nen. Over een introductie aanbieding zult u te zijner tijd worden geïnformeerd. 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 9