Cultuurprijs voor 's-Hertogenbosch A. H. Heineken onthult tweeduizendste Billboard Publex NEOM BEZOEKT PROJECT DAMPRECOMPRESSIE Oberrrrr DUIVENDRECHT - De heer A.H. Heineken onthul de op 13 januari op de Molen kade in Duivendrecht het tweeduizendste billboard van Publex B. V. Dit bedrijf is sinds 1945 de grootste exploi tant van buitenreclame in Ne derland. De heer Heineken was voor deze plechtigheid gevraagd, vanwege de 'wilde' plakactie' waarmee in de cember het nieuws werd ge haald. Toen werden stickers van Heineken geplakt op de merkloze bierglazen van de Publex campagne 'Publex, een medium van formaat'. DEN BOSCH - De brouwerij in Den Bosch heeft honderd duizend gulden beschikbaar gesteld voor de instelling van 'een cultuurprijs voor de stad 's-Hertogenbosch'. Eens in de twee jaar zal de stichting die het fonds beheert een prijs van tien duizend gulden toekennen aan een veelbelovende Bossche kunstenaar. Het bestuur van de stichting bestaat uit bedrijfsleider P. Hamers, hoofd personeelszaken mevrouw M.E. van Eekert, hoofd horecagebied Midden-Brabant H.J.M. Duijnstee en de Bossche wethouders J.C. Dona en C.A.M. Tetteroo. Bij de keuze van de prijswinnaars kunnen zij zich laten adviseren door maximaal drie deskundigen. De cultuurprijs zal voor het eerst in oktober van dit jaar worden uitgereikt. Om in aanmerking te komen voor de cultuurprijs moet een kunstenaar in Den Bosch geboren zijn, er wonen en werken of een bijzondere prestatie op het gebied van de kunst of cultuur in de stad hebben geleverd. De prijs is bedoeld om veelbelo vende, professionele kunstenaars een duwtje in de rug te ge ven. Zij kunnen zich begeven op vele gebieden van de kunst, zoals: de architectuur, de beeldende kunst, de literatuur, de podiumkunsten, de klassieke en hedendaagse muziek, de archeologie en de historiografie. De winnende kunstenaar ontvangt daarbij van de gemeente nog een oorkonde en een kunstwerk met inscriptie. In groepjes van vijftien personen, bezochten de genodigden de damprecompressie-installatie. DEN BOSCH - Tachtig ge nodigden hebben donderdag 4 februari de informatiemid dag over industriële warmte pompprojecten bezocht, die bij Heineken in Den Bosch werd gehouden. Deze bij eenkomst was georganiseerd door de NEOM, de Neder landse Energie Ontwikke- lings Maatschappij B V. Op het programma stond onder meer een bezoek aan de dam precompressie-installatie. Dit is een demonstratiepro ject bij Heineken in Den Bosch dat door de NEOM gesubsidieerd werd. Deze warmtepomp wordt toege past bij het koken van wort in Brouwhuis 1Voorafgaand aan de rondleiding gaf de NEOM een introductie van de techniek van de mechani sche damprecompressie, waarna Heineken, Duphar en Cerestar Benelux hun warmtepompprojecten pre senteerden. 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 6