Amstel ontvangt nationale volleybalteam Kameroen UIT EEN ANDER VAATJE GETAPT Zoeterwoude J.J. Labage (bottelarij) M.T. Sousa (bottelarij) J.J. Freke (kelders) A. Muezerie (storingsgroep brouwen/energie) W. Rook (storingsgroep verpakken magazijn intern transport) C.D. Wilbrink (storingsgroep verpakken magazijn intern transport) G. Vlieland (kelders) H.R. Arnoldus (smeerdienst) W.P. van Steijn (storingsgroep verpakken magazijn intern transport) RL:Ml Bisschop(storingsgroep verpakken magazijn intern transport) E.P. Pieplenbosch (kelders) G.C. van Duyn (kelders) E. van Doodenwaard (kelders) R. de Leede (meet en regelwerkplaats) C.J. v.d. Kaaij (afvalwaterzuivering) W.P. van Steijn (storingsgroep verpakken magazijn intern transport) A. J. Plugge (storingsgroep verpakken magazijn intern transport) A.N. van Duijvenvoorde (onderhoudsgroep brouwen/energie) H.T. Wansink (onderhoudsgroep brouwen/energie) P. Beije (storingsgroep verpakken magazijn intern transport) C.P. Rietveld (magazijn intern transport) M.J. doLivramento (fustencolonne) M. TunezMorales (bottelarij) S. de Wit (transporten declaraties) C.C.R. A. Hengeveld (postkamer) M. v.d. Plas (kelders) A. v.d. Padt (kelders) Th.H.M. Zonneveld (centraalmagazijn) L. Hij man (kelders) D. Trimp (meet regel werkplaats) W. Kerkvliet (bottelarij) P. Haasnoot bottelarij J.E. Dobbende Bruijn (storingsgroep verpakken magazijn intern transport) W.R. A. Ritsma (storingsgroep verpakken magazijn intern transport) R.C. Meenhorst (salaris administratie) R. Stoute (bottelarij) W. Gooijer (bottelarij) Gelezen in de NRC van 22 januari 1988: naar aanleiding van het bericht over het afscheid van de heer Heineken. Het bericht dat Alfred Heineken volgend jaar met pen sioen gaat, ging deze week op de voorpagina vergezeld van de mededeling dat hij zich 'volgens ingewijden' met ieder detail van de reclamecampagnes voor zijn merk bemoeit. Dat is juist. Het is zelfs nog sterker: Heineken heeft zelf kopregels bedacht die allerwegen de lof van de reclame-incrowd oogstten. Hij is een uitzondering op de regel - waarschijnlijk zelfs de enige in dit land. Zijn meest besproken rol speelde Heineken in de vorm geving van zijn naam op de etiketten. Beroepsontwer pers hebben zich decennia lang de ogen uitgekeken op de ronde -e-tjes in het handelsmerk, waarvan het lig gende lijntje niet horizontaal ligt, maar dwars. Welke briljante vormgever was het geweest, die met deze ty pografische ingreep de belettering in één klap mollig en rond had gemaakt in plaats van strak en ernstig? Het was A.H. Heineken zelf die suggereerde dat ze maar eens moesten proberen die -e-tjes te kantelen. Beloning Aanmoediging AMSTERDAM - Na afloop van een volleybalwedstrijd tussen de nationale teams van Nederland en Kameroen heeft de Amstel marked ng- export-organisatie een bij eenkomst georganiseerd voor de sporters en enkele genodigden. De landenteams speelden begin februari in het pre-olympisch volleybaltoer nooi in Amsterdam, waarvan Heineken een van de hoofd sponsors was. Amstel bier, dat in licentie in Kameroen wordt gebrou wen, heeft in de Afrikaanse landen een goede positie op de markt van de luxe-bieren. Na de wedstrijd, die door de Nederlanders in drie sets werd gewonnen, werden de volleyballers, hun trainer en de ambassadeur van Kame roen ontvangen in de VIP- room van het sportcomplex. Regional marketingmanager Afrika J.E.M. Bruning over Een Nederlands 'blok'probeert de aanval te weren. handigde de gasten ter gele genheid van het speciale be zoek een 'Delftsrode Amstel bierpul'. 31

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 31