van Gisbergen 1.800,- A J.M. Goos 1.500,- H. v.d. Beig 1.500,- G.Kivit 1.200,- A.A. v.d. Heuvel ƒ600,- Den Bosch - Blik verpakt in trays en om wikkeld met folie, geeft vaak transport problemen. De gebruikelijke stoprollen aan het einde van aanvoerbanen voor de palletizer voldeden niet. Zeer vaak wer den trays beschadigd en van de baan af gedrukt. Door het aanbrengen van een automatische stop, het idee van de heer Van Gisbergen, wordt nu veel schade en kwaliteitsverlies voorkomen. Den Bosch - Het idee van de heer Goos betreft de speciale luxe Amstel verpak kingen, waarbij gebruikt wordt gemaakt van een zogenaamd staniol (halswikkel) Met het voorstel van de heer Goos wordt de kleur van de kroonkurk gelijk ge maakt aan de kleur van de staniol, dus bij Amstel Gold een goudkleurige kroonkurk en bij Amstel 1870 een witte kroonkurk. Lichte beschadigingen van de staniol zullen niet meer direct opval len en de kwaliteit van de verpakking blijft beter gehandhaafd, niet alleen tij dens de handling op de brouwerij, maar ook bij de groothandel en de detaillist. Een prima idee dat onze produkten ten goede komt. Den Bosch - Door het idee van de heer v.d. Berg is een grote verbetering aangebracht in de lijmmachine voor dozen. Zeer vaak moesten de transportketting en de as sen, die krom getrokken werden, vervangen worden. Door het plaatsen van een beschermplaat tussen de transportketting en de lijmkoppen komt er geen lijm meer op de ketting; blijven de dozen schoner; treedt minder storing op; is er minder uitval en ontstaat min der slijtage wat vaak langdurige reparaties tot gevolg hadEen goed idee waarvoor weinig investeringskosten nodig waren. Den Bosch - De heer Kivit heeft al vaak ideeën ingezonden, maar heeft nog nooit een zo hoge beloning als nu kun nen incasseren. De heer Kivit heeft voorgesteld plakfolie te gebruiken over al waar krimpfolie opengemaakt moet worden ten behoeve van monstername. Hij stelde ook voor om plakfolie te ge bruiken daar waar pallets met dozen of exportflessen verplaatst moeten wor den, terwijl de krimpfolie al verwijderd is. Door eenvoudige omwikkeling wordt de schade door omvallen of uit elkaar vallen aanzienlijk verminderd. Den Bosch - De heer v.d. Heuvel is werkzaam in het accu-laad station. Op zijn aanwijzingen is een aantal reserve batterijen van niet meer aanwezige vork heftrucks geschikt gemaakt voor de hui dige trucks. Hierdoor ontstond een flin ke besparing op de investeringen in de aanschaf van de nieuwe batterijen. Beloning Aanmoediging Den Bosch A.C.J. Diks/M.J. van Overdijk/J.B. Damen/J. Fonteijn algemene dienst verpakken volmelding bierstorttanks W.F. Brouwer (verpakken) H. A.J.M. v.d. Meijdenberg (brouwen) J4JU,~ ƒ250,- ƒ175- ƒ150,- Th.J. van Tilburg (technischedienst verpakken opslag) W.H. Dekker (verpakken) W. A.M. van Lindt/J. J. A. de Bresser/ P.H.J. Rooyakkers (verpakken) W.H. Dekker/verpakken M.J. v.d. Velden (verpakken) G.L. v.d. Bogaert (brouwen) A. A. v.d. Heuvel (vorkheftrucks) J. Roemer (verpakken) J.F.J.M. Mulders (verpakken) C.J.H. v.d. Wiel/J.W. Kreemers (verpakken) L.F. v.d. Bergh (brouwen) ƒ150,- ƒ100,- 100,- 75,- 75,- 75,- 75,-- 75,- 75,- 75,- 75,- Bunnik G.B. Mandjes (verpakken) ƒ60,- D.E. Turk se ma verpakken 60,- F. de Boer (kwaliteitsdienst) P.S. van Oostrom (intern transport) W.T. Ruitenbeek (intern transport) W. Bouman (verpakken) ƒ60,- 60,-- 60,- 60,-- Horecagebieden Mw. K. Kolodziej Groningen!Friesland!Drente) K.H. v.d. Berg (Rotterdam) E. A. van Duin (West Brabant!Zeeland) ƒ60- 60,- 60,- 30

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 30