Groot succes pc-project Heineken Nederiands Beheer Levering Philipscomputers eind mei verwacht Ruim 1,8(X) medewerkers van Heineken hebben enthou siast gereageerd op de mogelijkheid éénmalig via het be drijf een personal computer van het merk Philips aan te schaffen. Dat blijkt uit het aantal aanmeldingsformulieren, die tot en met 22 februari bij het secretariaat Arbeidszaken in Zoeterwoude ingeleverd konden worden. Het overgrote deel van de inzenders kiest daarbi j voor het duurste pakket met vaste schijf en een kleurenbeeldscherm. De levering van de computers vindt naar verwachting rond de Pinkster dagen plaats. In december 1987 werd het groene licht gegeven om dit personal compu ter-project te starten. Besloten werd om bij wijze van proef maximaal duizend personal computers voor het personeel beschikbaar te stellen. Een schatting van het aantal aanvragen dat verwacht kon worden. Als voorwaarde aan deelname werd gesteld dat de medewerker in vaste dienst bij Heineken moet zijn en dat hij of zij geen problemen moet hebben om aan de maandelijkse afbetaling te vol doen. Bovendien moet de Heineken- medewerker in Nederland werkzaam zijn. De heer P.C. Schop, directeur perso neelszaken van Heineken Nederlands Beheer B.V., over deze beslissing: "Steeds meer mensen krijgen in de toe komst op hun werk te maken met perso nal computers. Daarom vinden wij het 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 3