Personeelsblad van Heineken 3 Het pc-project van Heineken NederlandsBeheer. 6 Bedrijfsnieuws met: Cultuurprijs Den Bosch; A.H. Heineken onthult tweeduizendste Billboard Publex; Neom bezoekt dampcompressie; 7 Bedrijfsschool in Zoeter- woude voor medewerkers van brouwerij; P.Z.-dag Zoeterwoude 8 Nieuw: Amstel Light 10 Capaciteitsuitbreiding Brouwhuis Zoeterwoude; prinsenwagen 11 Ir. De Jong prijs voor bedrijfsscriptie van Heineken medewerker 12 Reorganisatie CTD/ HTS 14 De Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers 15 Elektronische post 16 Uitbreiding proef- brouwerij Zoeterwoude 17 Buitenlands nieuws: HTB helpt bij bouw brouwerij in Argentinië; kraanwagen in Rwanda in gebruik genomen 18 Voorbereidingen OR- verkiezingen in volle gang 19 Kwaliteitsaanpak hore- cagebied Noord-Holland 20 Uitreiking Elan-prijzen 21 Vrumona brengt Isostar in licentie op markt; intro ductie Royal Club Cassis en Cerise 22 Echtscheidingen en pensioen 23 1 uit 6000: Ton Wijnands 24 Stay-on-tab blikjes; Zwarte Kip recept 25 De BBB-beurs; Carbaratesk optreden 26 Kroniek 28 Afscheid en Jubilea 30 Ideeënbus 31 Olympisch volleybal toernooi; Gestelse pomp HET LEZEN WAARD Heeft u zich ook aangemeld voor een personal computer? Bij wijze van proef heeft Heineken Nederlands Be heer personal computers aan het per soneel beschikbaar gesteld. Steeds meer mensen krijgen bij hun werk te maken met een dergelijk apparaat. Door het beschikbaar stellen van pc's voor privégebruik hoopt Heineken de vrees, die veel mensen hebben voor computers, te verlagen. Lees op pagina 3, 4 en 5 meer over de reden waarom Heineken dit project voor z'n mede werkers heeft opgezet. AFSCHEID De voorzitter van de redactiecommissie van Vers van 't Vat, de heer A.C. Redelé, heeft per 1 februari onze onderneming verlaten. De heer Redelé heeft de laatste twee jaar de vergaderingen van de redactiecommissie geleid. Voor z'n inzet en werk voor Vers van 't Vat willen redactie en redactiecom missie hem hartelijk bedanken. 39e jaargang nr. 2 Februari 1988 Verschijnt 12 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814034/814288 Redactie: Hella Schoonveld (hoofdredactrice) Marguerite Feenstra Arthur Schiphorst Yvonne van Stek-Sanders. Caroline Wassenaar redactie-assistente) Redactiecommissie: R.G.H. Elfrink Cr. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Mr. H. Schaap Ir. J.B.R. Schwietert Drs. M.M.J. Valens Correspondenten: Arnhem: G.W. Westenberg Bunnik: J.N.A. Groenendijk 's-Hertogenbosch: P. van der Aart Leeuwarden: T. Zwaagstra Rotterdam: M. van Woerden Zoetermeer: Mw. Y.C.M. Plaatsman Zoeterwoude: Mw. B.F. Valdink Bij de voorplaat: In Zoeterwoude werd de kijkdag van het pc-project van Heineken Nederlands Beheer bijzonder goed bezocht. Zie ook pagina 3,4 en 5. Bij de achterpagina: Gemeenschappelijk bazen- feest van HBMin de oude kegelbaan te Rotterdam. De foto is genomen op 26 maart 1937. Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000 AA Amsterdam, tel. 020-702257. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 2