Afscheid J.P. Lockhorst Afscheid J.Th. Jonkers Afscheid J.A. Van der Schoot Afscheid L.W.M. Hendrikx Afscheid J.B. Jansen Zoeterwoude - Op 3 december 1987 werd in het ontvangstge bouw De Hooiberg in Zoeterwoude afscheid genomen van de heer J.Th. Jonkers. De heer Jonkers is de laatste vijf jaar van zijn carrière bij Heineken als Technical Services Manager bij MBL in Singapore werkzaam geweest. De heren Th.A. de Man en P. van Eerde stonden in hun toespraak even stil bij de grote ontwikkelingen in het buitenland, die tijdens het 36-jari- ge dienstverband van de heer Jonkers hebben plaatsgevonden. De heer Jonkers is, eerst als Project Ingenieur en later vele ja ren als Regional Technical Manager West-Afrika, nauw be trokken geweest bij die ontwikkelingen. Den Bosch - In verband met het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd, heeft de heer J.A. van der Schoot, Horecavertegen- woordiger in het horecage- bied Midden-Brabant, vrij dag 29 januari afscheid geno men van zijn collega's. De heer Van der Schoot is ruim 28 jaar voor ons bedrijf werk zaam geweest en is zijn loop baan in 1959 begonnen bij de Amstel Brouwerij. Dat hij iemand is die je niet snel vergeet, bleek wel uit de overvolle Cambrinuskelder. De heer Rek gaf namens de collega's met enkele fraaie voorbeelden aan dat een kleurrijk medewerker zijn werkzaamheden bij onze onderneming beëindigd heeft. Daarna werd tot grote verrassing van de heer Van der Schoot een fiets de feestzaal binnen gereden. Zoeterwoude - Na bijna 31 jaar bij Heineken gewerkt te heb ben, nam de heer L.W.M. Hendrikx 25 november 1987 af scheid. De heer Hendrikx heeft een groot gedeelte van zijn werkzaamheden in en ten behoeve van buitenlandse deelne mingen verricht. Zo heeft hij een belangrijk aandeel gehad in de herstructurering van de Dreher-groep. Ook is hij als Gene ral Manager Ruibroek verantwoordelijk geweest voor het in bedrijf stellen van de mouterijDe laatste stap in zijn loopbaan bij Heineken was opnieuw een buitenlandse functie: Technical Manager van Cerveceria y Malteria Quilmes in Buenos Aires. Helaas is in het vorige nummer een verkeerde foto geplaatst bij het afscheidsstukje voor de heer J. B. Jansen. Nu de goede foto en het bijbehorende af scheidsartikel. Met excuses. Goes - Na 36 jaar bij Heineken gewerkt te hebben, nam de heer J.B. Jansen, monteur bij de Commercieel Technische Dienst van horecagebied West-Brabant/Zeeland, 18 december af scheid in hotel Terminus in Goes. Hij werd toegesproken door de heer De Roode, die hem een zelfgemaakte 'jubileumspeld' overhandigde. Tweede spreker, de heer Van Breenen, verras te de heer Jansen met een miniatuuruitgave van een C.T.D.- bus. Ook het personeel bedacht hem met een leuk en vooral praktisch geschenk: een koffer met gereedschap. Zoon Jan be dankte namens zijn vader alle aanwezigen voor hun bijdrage. Zoeterwoude - "Een prettige chef, die de postkamer tot een soepel werkende en goed draaiende afdeling maakte." Dat zeiden de sprekers tij dens de afscheidsreceptie van de heer J.P. Lockhorst, chef postkamer, die woensdag 13 januari in het ontvangstge bouw in Zoeterwoude ge houden werd. De heer Woudt ging daarbij ook in op de loopbaan van de heer Lockhorst bij Heineken. De heer Emmen belichtte vanuit zijn functie de goede samenwer king die hij sinds jaar en dag met de heer Lockhorst heeft gehad. Als blijk van waardering kreeg de heer Lockhorst een geschenk dat hij al jarenlang had willen hebben: een hand- maakt koperen brouwketeltje. 28

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 28