HUWELIJK Zoetermeer K. Ghabrid verpakkenmet mw. B. Keizer Zoeterwoude N.J. Verkley (centraal commercieel tech nische dienst) met mw. S. Blokker C.A. van Sluijs (arbeidsvoorwaarden met mw. M.D. Posma H.J. van Meurs (procesautomatisering en elektro) met mw. N. Melse Mw. M.C. Brugmans (physisch labora torium H. T.B.) met R.W. Jansen Mw. L.M.R. Fontanella (tekst\>erwer- king H.T.B.) met J.W. Janssen GEBOORTE Amsterdam Ashok N., z.v. R.H. Janki (onderhoud en storingsgroep) Majid, z.v. A. Soussi (bottelarij) Oen Bosch Cynthia, d.v. W. Boons (centraal maga zijn) Kimberly, d.v. W.P. Jansen (verpakken) Lotte, d.v. A.F.M. Kooien (onderhoud mechanisch brouwen en energie) Giel, z.v. P.J.M. van Schijndel (onder houd elektrisch verpakken en opslag) Michael,z.v. G.H.F. Hendriks (verpak ken) Horecagebieden Randy M.,z.v. J.B.l.M. Stijfs (magazijn Nuth, Limburg) Kevin J., z.v. P. A. Vroomen (expeditie Nuth, Limburg) Zoetermeer Lindsay M., d.v. A.Z. da Graca (ver pakken) Zoeterwoude Rick,z.v. J.G.M. Langezaal (bedrijfsge neeskundige dienst) Marit, d.v. J.G.J. van Spijker (bestu ringstechnologie) Danielle, d.v. mw. M.W. de Kwaadste- niet-van Emden (engineering project service) Bryan T.B.z.v. H.T. v.d. Berg (maga zijn intern transport) Sascha F., d.v. Ch. Bos (brouwen) Lara N.I., d.v. T.A.M. Geysen (sto ringsgroep verpakken magazijn intern transport) Jan, z.v. J.M. Kuyt (bottelarij) Ruben, z.v. J. Messemaker (bottelarij) Saskia, d.v. C.H. van Polanen (onder- houdsgroep brouwen en energie) Abdel K., z.v. M. Saddoug (bottelarij) Barry, z.v. Th.J. van Vegten (bottelarij) Mathias J.J., z.v. J.L.G. Veldt (brou wen) Nicky, z.v. G.J. v.d. Willigen (garage werkplaats) GESLAAGD Amsterdam H.K. Ramnares (brouwen) voor Meet- en Regeltechniek voor operators F. v.d. Linden (brouwen) voor Micro biologie P. Bakker (technische dienst) voor ESBT-2 Den Bosch Voor de cursus TIG-lassen staal-r.v.s.- aluminium: E.F.G. v.d. Pasch (garage), J.M. van Engelen (garage) Zoetermeer Voor de opleiding Persluchtmaskerdra- ger en Bedrijfshulpverlener Brand wacht: H. Meijer (technische dienst) F. Lomeijer (bewaking) C. de Jong (technische dienst) Zoeterwoude Voor het diploma Heftruckrijder: M. Berghout (magazijn intern transport W. A. van Mil (magazijn intern trans port) J. v.d. Plas (magazijn intern transport) R. ten Broeke (centraal magazijn) F.M. Allaart (magazijn intern transport) voor het diploma Middle Management Mw. 1. Rietveld Lekkerkerker (kwali teitsdienst) voor de opleiding Manage ment assistent I J.W.M. v.d. Meer (magazijn en intern transport) voor Hydrauliek en Pneuma tiek B P.J.M. Zandvliet (magazijn en intern transport) voor Technicus Industriële Electronica) H. v.d. Plas (storingsdienst bottelarij, magazijn en intern transport) voorTech- nicus Industriële Electronica J.G. Roest (bedrijfskantine) voorhet di ploma Vakbekwaamheid voor het Ca fébedrijf J.C.M. van Veen, R.J.M. de Best, B. Vork, P. Buisman, P.F.W. Smith, H.N. Noorlander (allen verpakken) voor de cursus ESBT-1 Voor de cursus ESBT-2: G.B. van Zut- phen (verpakken),). Vis, B.A.M. van Leeuwen, R. v.d. Bor, F. Bisschop, P. Beije, P.L.M. Bisschop. A.W.J. van Ze venhoven, C. van Schie (allen technische dienst) Voor de cursus Meet en Regeltechniek voor Operators: H.N. Noorlander (ver pakken), F.C. van Dorp (technische dienst), J.E. Boezaard, R. Tindal, F.D. Raymann, A. v.d. Padt, Y. Othman, L.R. Nurse, F. de Matos, J.W. Massee, G.M. Bottse (allen brouwen) Voor de cursus Microbiologie: H.J. v.d. Bijl (technische dienst), A.L.M. Berk (verpakken)A. Vergunst, F.J.E.M. v.d. Vreede (beiden bedrijfstechnologische dienst), mw. N. van Corstanje, F. van Deursen (beiden service laboratorium h.t.b.) R.W. Wassing, G. van Duyn (brouwen) Voor de cursus NH3 Koeling en C02 re cuperatie: A.N. v.d. Leede, F. Spieren bug, J.W.M. Steenbergen, W.P.J. Rook, M. Haak, C.H. Polanen (allen technische dienst) P.J. van Geijlswijk, A. Wegewijs (ver pakken) voor VAPRO-B A. v.d. Bent (magazijn intern transport) voor de cursus Magazijnmeester Voor Magazijnmanagement: J.M. Kor- bee (magazijn intern transport) Voor de cursus Levensmiddelentechno logie: J. Kolster (brouwen) P.J.M. van Eeden (technische dienst) voor de cursus TIG-lassen ONZE DIENST VERLIETEN Horecagebieden J.G. Meijer (afdeling West Brabant!Zee land) J. Dille (expeditie, Den Haag) Mw. H.J. Dorsman-Koetsier (expeditie, Leiderdorp Mw. M.M. Kuntz-Redelijkheid (admi nistratie, Amsterdam! Utrecht) Mw. E.M.C. Brancart (administratie, Midden Brabant) Leeuwarden P. Peul verpakken Zoeterwoude Mw. J.C.P.N. Cornelisse-Janssen (cen trale contracten horeca) A.H.J. Grootendorst (gebruikersonder steuning) Mw. K.P.M. Dubbeldeman (data- typing) Mw. C.B.P. Giesberts (machines ap paratuur H.T.B.) BUITENLAND PAPUA NIEUW GUINEA Op 8 januari vertrok de familie F.A. Kroes naar Papua New Guinea Brewe ries Ltd. te Lae. De heer Kroes zal daar de heer JJTaal gaan vervangen als Pro duction Manager. De heer Taal zal na 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 26