Cabaretesk optreden tijdens verkooptweedaagse Heineken en De Ridder op BBB-beurs in Maastricht V.l.n.r. De heren H. Riem, lid Gedeputeerde Staten Lim burg, staatssecretaris A. Evenhuis, J.H. Dello en J. van Herpen (beiden De Rid der) en de heer M. H. C. Lode- wijks, lid Gedeputeerde Sta ten Limburg, in de stand van De Ridder. LATTROP - Tijdens de Ver koopdagen van Thuisver- bruik Bier, die op 14en 15 ja nuari in Lattrop gehouden zijn, werd door zowel de he ren als dames van deze afde ling een optreden verzorgd. De dames Marit Jonas, Carla Marks, Margot Kemper, Margriet Molenaar, Door Plantinga en Heidi Vonk (op de foto v.l.n.r.) traden daar bij op een bijzondere wijze op. Verkleed als Heineken- en Amstelprodukten zongen zij een lied. Hun 'live-act' werd door hun enthousiaste collega's beloond met lang durig applaus. MAASTRICHT - Van 18 tot 21 januari werd in Maastricht de "Limburgse Horecava", de B.B.B.-beurs gehouden. De drie B's staan van oudsher voor Bier, Brood en Bedrijf, maar de beurs richt zich, in de huidige opzet, vooral op horeca-onderne- mers. Heineken was ook weer aanwezig, evenals de GWN en Vrumona. Dit jaar met een deel van de nieuwe stand die ook op de Horecava heeft gestaan. Ook brouwerij De Ridder was overduidelijk aanwezig op de beurs die voor het eerst als lokatie het fraaie MECC-gebouw, een nieuw evenementen- en congrescentrum, had gekozen. In Limburg is de BBB-beurs met twintigduizend bezoekers bijna een 'must' voor de regionale brouwerijen. Dit jaar waren er zelfs 24 stands van brouwers uit binnen- en buitenland. De Heineken stand, druk bezocht door het publiek. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 25