Recepten boekje Zwarte Kip Blikje krijgt nieuw type sluiting Meuwjaarsbijeenkomst Heineken Galerij V.l.n.r. De heer en mevrouw Sinkeldamde heer en mevrouw Hesselius en de heer Strop. AMSTERDAM - In dc Hei neken Galerij in Amsterdam werd op vrijdag 22 januari voor de 23ste keer een nieuw jaarsbijeenkomst gehouden. Ónder de genodigden bevon den zich kunstenaars die het afgelopen jaar in de galerij geëxposeerd hebben en men sen die betrokken zijn bij het kunstgebeuren in Amster dam. De heer K.J. Strop van PR-Nederland reikte de he ren H. Hesselius, belast met de selectie en begeleiding van de exposerende kunstenaars. en A. Sinkeldam, die samen met Hesselius de inrichting verzorgt, een doos wijn en bloemen uit als dank voor het vele werk dat zij voor de galerij verrichtten. In het januarinummer van het maandblad Tip was een minireceptenboekje opgeno men met een zestal recepten voor toetjes met Zwarte Kip advocaat. Leuke en handige tips voor een speciale gele genheid of als u gasten in huis hebt. Zoals bijvoorbeeld de 'Avocado-advocaat-mous- se\ Een recept voor vier per sonen. Voor de drinker van bier uit blik zal het nieuwe lipje onge twijfeld de meest in het oog springende verandering zijn. Maar ook de niets vermoe dende zonaanbidder kan de komende zomer met minder risico op blote voeten over het strand lopen. Aan de bovenkant loopt het nieuwe blikje iets toe. De 'spin-necked' bus is door de Amerikanen ontwikkeld en door hen het eerst op de markt gebracht. Deze wijzi ging heeft volgens de heer M. A. van Zetten, van de af deling Development van Heineken Technisch Beheer, een aantal voordelen. "Bij het verwerken van kleine blikken hoeven de machines niet op een andere diameter te worden omgebouwd, want deze blikken worden met het zelfde deksel gesloten. Ver der levert het gebruik van de ze kleinere deksels een mate riaalbesparing op. wat de kostprijs van de verpakking ten goede komt." Ook Vruntonazal het nieuwe dekseltje gaan gebruiken voor frisdranken in blikver pakking. De bereiding: In een kom de slagroom met suiker stijfkloppen. De avocado schillen en de pit verwijde ren. Daarna boven de kont met slagroom de avocado door een zeef wrijven en het geheel door elkaar roeren. Koekkruiden, advocaat en vanille-ijs toevoegen en ook dat goed door elkaar men gen. Het geheel kunt u verde len over vier hoge glazendie u op bordjes zet. Een wafel rolletje en een lange lepel er bij en het serveren kan begin nen. De bereiding van dit re cept neemt ongeveer vijftien minuten in beslag. Het 'stay-on-tab' en 'spin-neck' blikje. Voor de bereiding is nodig: 1/8 liter slagroom 1 eetlepel suiker 1 kleine rijpe avocado 'b theelepel koekkruiden 4 eetlepels Zwarte Kip advo caat 2 bolletjes vanille-schepklaar ijs 4 wafelrolletjes Vanaf begin maart zullen de Heineken en Amstel bier blikjes er iets anders uitzien. Het blik is aan de bovenzijde iets naar binnen gebogen waardoor de diameter van het deksel iets kleiner is dan dat van het blik zelf. De be langrijkste verandering is echter bovenop het deksel te vinden. Het blikje heeft een sluiting die er anders uitziet en anders werkt. De ring waarmee het blikje wordt ge opend, blijft samen met het lipje aan het deksel vastzit ten. Deze verandering is ge beurd in overleg met de con sumenten- en milieu-organi saties en verenigingen en ex ploitanten op het gebied van de recreatie.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 24