"Ik heb de klus afgemaakt" A. Wijnands, chef proefbrouwerij neemt na 31 jaar afscheid: "Ik word in mei 61 jaar. Op dat moment had ik al een half jaar met de VUT kun nen zijn. Ik ben echter geen man die van half afgemaakt werk houdt. Nu de hele uit breiding van de proefbrou werij achter de rug is en zij als het ware in een moder ner jasje is gestoken, kan ik met een gerust hart weg gaan Ik heb voor mezelf de klus afgemaakt." Ton Wijnands gaat, na drie jaar als chef van de proef brouwerij gewerkt te heb ben, eens heerlijk van zijn vrije tijd genieten. Maar voor die tijd een laatste in terview met hem in Vers van 't Vat. aanpassen van processen en het ontwik kelen van nieuwe produkten. Het leuke van dit werk is dat je met zoveel verschil lende activiteiten bezig bent. In de proef- mouterij wordt onder meer onderzoek gedaan naar het vermouten van sorg hum, bedoeld voor de bierbereiding in tropische gebieden. Maar we zijn ook bezig met het ontwikkelen van low- en non-alcoholbieren. We doen dan ook veel meer dan alleen maar het maken van brouwsels. In de proefbrouwerij krijgen we bijvoorbeeld ook wel eens buitenlandse trainees op bezoek, die een tijdje met ons mee draaien." "Wat ik altijd erg leuk vond aan mijn baan was het werken met een kleine ploeg. In een klein team kun je iedereen op een persoonlijke wijze benaderen en leer je elkaar goed kennen. Het werkt prettig en het functioneert uitstekend. Je raakt op elkaar ingespeeld. Op zo'n ma nier ontstaat er een vertrouwensrelatie tussen de leiding en de medewerkers. Dat bleek ook wel uit het cadeau dat ik tijdens mijn afscheid op 12 februari ge kregen heb. Ik kreeg van het team een lantaarntje van de 'versnijdbok'. Vroe ger gebruikte men bij het bierbrouwen De loopbaan van de heer Wijnands bij Heineken begon op 1 augustus 1956 in Rotterdam. Daar werkte hij als projectleider mee aan het neerzetten van het eerste gedeelte van de nieuwe brou werij in Den Bosch. In 1958 werd hij overgeplaatst naar de plek waar hij al die jaren had gewoond: Amsterdam. Ton Wijnands: "Daar heb ik ook een aantal jaren als projectleider gewerkt. Ik heb het plaatsen van nieuwe koelinstallaties in de lagerkelders meegemaakt, en de uitbreiding van het brouwhuis van zes naar acht ketels. Inclusief de totaal ge automatiseerde malerij. Vervolgens was ik tot 1 december 1968 chef onderhouds dienst. Dat ging er toen heel anders aan toe dan nu. Tegenwoordig heeft elke af deling zijn eigen wachtchef, die alles in de gaten moet houden. Wij werkten toen met een voorman, maar die had minder verantwoordelijkheden dan de wachtchef nu. Als er 's nachts een ernsti ge storing was, moest je er wel zelf naar toe. Ik werd dan 's nachts uit mijn bed gebeld. Je kunt wel zeggen dat ik in die tijd de brouwerij goed heb leren ken nen." Niettemin had Ton Wijnands in die pe riode ook tijd voor zijn grote hobby: honkballen. Een van oorsprong Ameri kaanse sport, waarin hij al op zijn acht tiende de hoofdklasse bereikte. Een arti kel in het septembernummer van Vers van 't Vat uit 1966 getuigt daarvan. "Honkbal heb ik tot mijn veertigste ge speeld", zegt de nog jeugdig uitziende heer Wijnands. "Ja, wat sprak mij erin aanHet flitsende van het spel gaf mij ge woon een enorme 'kick'. Hoewel, dat laatste is misschien een beetje een te mo dern woord voor mij. En tot mijn 56ste heb ik nog aan softbal gedaanzij het dan dat ik toen bij een wat rustige ploeg bij mij in de Zaanstreek speelde. Sporten houdt mij gewoon fit. Ik vind het heer lijk ontspannend. Nu doe ik vooral aan tennis. Maar ik fiets en trim ook nog veel. En ik ben van plan om het, zolang mijn ledematen nog willen, te blijven doen." Klein team In 1985 werd de heer Wijnands chef proefbrouwerij in Zoeterwoude. "Ik had een bedrijf, anderen zaten op kan toor. Zo zou je het verschil tussen mij en de andere HTB-mensen kunnen aange ven", aldus Wijnands. "Het doel van de proefbrouwerij is het ontwikkelen en kleinere tanks, die via een versnijdbok gezamenlijk uitkwamen op een lange pijp. Dat noemden ze het versnijdenhet vermengen van het bier. Op die manier kun je bier maken van een constante kwaliteit." Intussen heeft de proefbrouwerij een nieuwe chef gekregen: de heer HOtter. De heer Wijnands: "Die overdracht is soepel verlopen. Ik heb er ook geen spijt van dat ik niet langer chef van de proef brouwerij zal zijn. Toen ik van Amster dam naar Zoeterwoude werd overge plaatst, heb ik ook nooit tegen anderen gezegd: 'Aan de Van der Helststraat de den we het zus of zo. Ik kijk nooit terug. Op het moment dat ik ergens mee bezig ben, zet ik me daar ook honderd procent voor in. Maar ik kan er ook makkelijk af stand van nemen. Ik ga nu aan mijn an dere hobby beginnen: lekker toeren met de caravan door Frankrijk. Heerlijk in het voorjaar twee maanden erop uit. En zo zijn er nog wel enkele andere dingen. Dat betekent overigens niet dat ik nu een heel rustig leventje ga leiden: Als de helft uitkomt van wat ik van plan ben. heb ik het nog druk." 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 23