Succesvolle kinderexcursie in Zoeterwoude Heineken bier uit dorpspomp Tweehonderd enthousiaste 'Heineken- kinderen' brachten 15 februari een be zoek aan de brouwerij in Zoeterwoude. Na een ontvangst met limonade en een film over Heineken konden de jongeren een kijkje nemen op de werkplek van va der of moeder. De rondleiding door de brouwerij die daarop volgde werd beslo ten in de bedrijfskantine waar werd ge- tracteerd op verschillende lekkernijen. Het bezoek werd afgesloten met een live-optreden van het vijftien jarige zan geresje Danielle in ontvangstruimte De Hooiberg. De tweedeprijswinnares van de Soundmix Playbackshow van 1987 wist met haar popsongs zelfs enkele jon geren op de dansvloer te krijgen. De heer J.E.H. van Duijn, groepsleider energie, heeft in het kader van de actie Goed Kan Beter het voorstel voor het or ganiseren van kinderexcursies gedaan. "Mijn kinderen wilden graag eens in die imposante gebouwen kijken en hebben daar vaak om gevraagd. Maar zelf vind ik het ook heel leuk om hen te laten zien waar ik werk en wat ik dagelijks doe. Het halfuur dat ik daarvoor had, bleek helaas veel te kort. Zangeresje Danielle op de planken ST. MICHIELSGESTEL-Tergelegen heid van de uitreiking van het ere- Boktoraat aan oud-staatssecretaris van Volksgezondheid de heer Van der Reij- den, liet Heineken zaterdag 6 februari bier tappen uit de weer in ere herstelde dorpspomp van die plaats. De onder scheiding was aan de heer Van der Reij- den aangeboden door de gezamenlijke carnavalsverenigingen van het 'Boktor- rendorp'. De heer Van der Reijden nam daarop een biertje en hief het glas met burgemeester Smits van Oyen, carnaval sprins Koko, minister Braks van Land bouw en Visserij en oud-minister Winse- V.l.n.r.: de heren Duijnstee, prins Koko, Van der Reijden. Braks, Winsemius en burgemeester Van Oyen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 22