Vramona brengt Isostar in licentie op markt Introductie Royal Gub Cassis en Cerise en Sist Sinas Vrumona brengt sinds 1 januari van dit jaar in licentie de sportdrank Isostar op de markt. Het gaat om een exclusief afvulrecht voor de Nederlandse, Belgische en Oosten rijkse markt. Isostar, dat tijdens het Olym pische jaar 1984 geïntroduceerd werd, zal tevens door Vrumona in blikverpakking van 250 milliliter in ons land gedistribueerd worden. kovalClub tyALCLUB mineralen en vruchtenpoe der, en lest snel de dorst van wege het isotone karakter van het produkt. Dat laatste betekent dat de concentratie van bepaalde componenten in de drank gelijk is aan die van de deeltjes in ons bloed. Hierdoor wordt Isostar snel ler dan andere frisdranken in het bloed opgenomenVocht en mineralen die door trans piratie verloren zijn gegaan, worden door Isostar snel weer aangevuld. De sporter is hierdoor weer vlug op krachten. Een ander voor deel van het isotone karakter van Isostar is dat het, zonder het lichaam te belasten, voor. tijdens en na de inspanning gedronken kan worden. In tegenstelling tot de meeste andere dranken. Extra Publiciteit Tot nu toe richt Isostar zich met zijn reclame vooral op de sporten wielrennen, tennis, hardlopen en squash. Maar ook andere sporters zullen volgens product-manager Philip de Ridder van Vrumo- na Isostar erg verfrissend vin den. "Het is ook erg leuk dat we Isostar nu net in het Olympische jaar 1988 op de markt brengen. Dat betekent dat we ons ook op andere sporters kunnen richten. Verder zal Isostar bij tal van sportevenementen met di verse reclame-uitingen aan wezig zijnzoals bijvoorbeeld bij de Amstel Gold-race. En Isostar is sinds januari van dit jaar co-sponsor van de wie lerploeg van Peter Post. Dat betekent extra publiciteit. Bovendien kunnen we nu vanwege die sponsoring di verse activiteiten verzinnen bij de Tour de France. Maar Isostar zal ook bij andere sportpresentatiesofbij activi teiten van Vrumona aanwe zig zijn." V.l.n.r. De heren P.P. de Ridder, product-manager Isostar, E. Breukink, kop man Tour de France 1988 van de Panasonic-Isostar wieler ploegen R.G.A.M. van Breemen, hoofd Marketing bij Vrumona. Isostar is een produkt van het Zwitserse bedrijf Wan der AG en is speciaal gericht op sporters. De drank bestaat uit natuurlijke grondstoffen, zoals suiker, citroenzuren, BUNNIK - Per 1 januari heeft Vrumona zijn Royal Club-assortiment uitgebreid met de smaken cassis en ceri se. Vrumona komt hiermee tegemoet aan de grote be langstelling voor speciale fris dranken en de keuze van de consument voor kwaliteits dranken. Uit smaaktesten is gebleken dat Royal Club Cassis en Cerise beter scoren dan concurrerende dranken. Tegelijk met de introductie van cassis en cerise, is Sisi Sinas op de markt opnieuw geïntroduceerd. Uit onder zoek is gebleken dat steeds meer volwassenen sinas gaan drinken. Op het nieuwe eti ket en op de reclame-uitingen wordt Sisi Sinas daarom om schreven als 'de lekkerste sinas voor het hele gezin'. Yje

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1988 | | pagina 21