Studiebeurs voor cursisten 'hospitality management' Prins Amadeiro zet bewind voort De Amsterdamse prins carnaval tapt een biertje, met aanwijzingen van tapperlkelner J.C.B. Vroegop AMSTERDAM - In de Raadskelder in Amsterdam vond 11 november de jaarlijk se wisseling van prins carna val plaats. Hier liet gooche laar Contini de prins van het vorige carnavalsseizoen. Drukwerk-zanger Harry (Slinger) I, in een kist ver dwijnen. Met veel spektakel kwam daarna uit de kist de nieuwe prins, Jaap van Zweeden, tevoorschijn. De concertmeester van het Con certgebouw zal de komende tijd als prins Jacobus I door het leven gaan. De kersverse carnavalsprins werd vervol gens officieel ingehuldigd, waarna hij onderscheidingen uitreikte aan zijn hofhou ding. DEN HAAG - Aan de Hogere Hotel school in Den Haag is begin september een éénjarige cursus 'Hospitality Mana gement' gestart, die gesponsord wordt door een aantal Nederlandse bedrijven, waaronder Heineken. Veertien deelnemers uit landen als Ghana, Lesotho, Japan en India volgen deze cursus, die hen vertrouwd moet ma ken met allerlei zaken die bij het leiden van een hotel of restaurant komen kij ken. Heineken heeft voor twee van hen een studiebeurs beschikbaar gesteld. Donderdag 12 november konden de cur sisten kennis maken met de sponsors. Het thema van deze ontmoetingsavond was 'Meet the Dutch'. Maar behalve de Nederlanders leerden de cursisten ook een aantal typisch Hollandse verschijn selen kennen, zoals poffertjes, haring, klompen maken en - uiteraard - Heine ken bier. Prins Amadeiro steekt het bier af. Op de voorgrond de heer P. Hamers, bedrijfsleider van Den Bosch DEN BOSCH - Prins Amadeiro XXIII van Den Bosch bracht op 11 november een werkbezoek aan de Bossche brou werij, traditioneel omgedoopt tot 'Oe- teldonkse Hofbrouwerij'. In aanwezig heid van diverse Oeteldonkse hoog waardigheidsbekleders en de Hofkapel De Kikvorschen, peilde hij met een gro te maatstok het bier. Prins Amadeiro stelde tot slot twee nieuwe vullers, die 72000 flesjes per uur kunnen vullen, in de coionne 8 in werking. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 7