"4»" J U M m** - - "*Ii g|5 gUp ifi - v? De redactie en redactiecommissie wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 1988

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 34