Gezamenlijk afscheid B. van de Nol en J. van Olffen Afscheid H. van Breukelen W. van Straalen B. van de Nol J. van Olffen Rotterdam - Voor het eerst hebben in het horecagebied Rotterdam twee medewerkers gezamenlijk afscheid genomen. Het gaat om de heren B. van de Nol en J. van Olffen, beiden werkzaam bij de Horecagroothandel Havenstad. De twee zijn allebei chauffeur geweest bij een drankenhandel. De laatste jaren was de heer Van Olffen tevens controleur in het magazijn, terwijl de heer van de Nol als 'kilometer-vreter' bekend stond bij de afdeling Duty Free.Tijdens het afscheid, dat op 10 november in de Raadskelder van de vestiging Rotterdam Crooswijk werd gehouden zei de bedrijfsleider van Havenstad, de heer J. van Bree, dat met het vertrek van de beide heren een brok ervaring verloren gaat van 68 jaar. De heer Van Olffen werkte in totaal 40 jaar en de heer Van de Nol 28 jaar bij Heineken. Bovendien haalde de tweede spreker, de heer N. de Hek van de afdeling Duty Free nog eens de enorme plichtsbetrachting van beide collega's aan. Den Bosch- Op 5 november beëindigde de heer Van Breukelen zijn loopbaan met een receptie in de Cambrinuskelder. Het of ficiële gedeelte bleef beperkt tot het uitreiken van het boek 'Le ven met de jaren'omdat de heerVan Breukelen de wens te ken nen had gegeven zijn afscheid informeel te vieren. Hierna volg de een ontspannen samenzijn. De loopbaan van de heerVan Breukelen, die begon in 1957, kenmerkt zich door vele functies in buitenlandse brouwerijen. Vanaf 1974 was hij werkzaam in de brouwerij te 's Hertogenbosch waar hij startte bij de afdeling Verpakken. Een jaar later werd de heerVan Breukelen aange steld binnen de afdeling Brouwen in de functie van wachtchef Brouwen. De laatste vier jaar was hij verantwoordelijk voor de planning en registratie binnen deze afdeling. De heerVan Breukelen maakte per 1 november gebruik van de Overbruggingsregeling Alkmaar - De heerW. van Straalen vierde woensdag 11 november dat hij op 1 november 1987 veertig jaar in dienst was van onze onderneming. In de druk bezette 'Mouthoek' werd de heerVan Straalen achtereenvolgens toege sproken door de heren R.A.B. Combée, W.C.A. Hosang en J. Teeuwen. De heer Combée memoreerde dat de heerVan Straalen al op veertienjarige leeftijd in dienst trad van Dranken handel Veen te Beverwijk. Namens de directie reikte de heer Combée het beeldje Pieter Pils en de bijbehorende oorkonde uit. De heer Hosang prees de heerVan Straalen voor zijn niet aflatende inzet voor de drankenhandel en overhandigde de ju- bileumspeld. Namens het managementteam bood hij tevens een aantal sportboeken aan. Voor de overhandiging van het per- soneelscadeau verzocht de heerTeeuwen om het openen van de deuren van de ontvangstruimte. Tot grote verbazing van de ju bilaris werd zijn eigen auto binnengereden met daarop gemon teerd een fietsenrek. Op het rek zat een pop met een paar nieu we schaatsen. 28

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 30