A ills ik op mijn bureau de notitie vind dat ik de kerstboodschap voorVers van 'tVat moet schrijven, dan vraag ik eerst de teksten van de afgelopen vijf jaren op. Je denkt immers "ik moet oppassen dat ik niet iedere keer min of meer hetzelfde schrijf". Toch blijkt bij het doorlezen dat er ieder jaar wel grote en veelal onvoorspelbare ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. In 1987 allereerst de grote val van de dollarkoers, die exporteren naar onze belangrijkste exportmarkten moeilijker en minder winstgevend maakte. Daarnaast het goed op gang komen van onze dochters in Europa die voor een veel betere winstbijdrage zorgden. Regeren is vooruitzien en we mogen er best een beetje trots op zijn dat wij tijdig de bakens wat verzet hebben. Nu kan de leiding van een bedrijf wel bepaalde plannen hebben, maar zonder uw aller inspanning zou het niet lukken om die te realiseren. Voor deze inspanning en inzet wil ik u graag op deze plaats bedanken. Heeft het bovenstaande iets met Kerstmis te maken? Volgens mij een heleboel. Als je aan het einde van het jaar terugkijkt en je ziet dat je werkt bij een bedrijf dat financieel gezond is en de toekomst aan lijkt te kunnen, dan geeft je dat de gemoedsrust die je wenst om van de kerstdagen te kunnen genieten. Ik wens u en uw familie- en kennissenkring een goed en voorspoedig 1988 toe. A.H. Heineken

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 3