Mijlpaal in proefbrouwerij Mevrouw Lubbers opent horecagroothandel Havenstad HUWELIJK Amsterdam Mw. N.J.C. Jongh (concern marketing re search) met A.P. Schoen Den Bosch E.W.M.Teirlinck (gistkelder) met mw. J. Maas R.J.Th. Gremmen (technische dienst brouwen energie) met mw. Bvan Griensven Rotterdam Mw. N. Schop (administratie) met A.B.C. v.d. Graaf Zoeterwoude Mw. M. van Kessel (telefooncentrale) met J. van Munster GEBOORTE Amsterdam Carlo J., z.v. J.A.A. van Stek (reclame service dienst) en mw.Y. van Stek-Sanders (public relations Nederland, Zoeterwoude) Den Bosch Judith, d.v. A.V. Kievit (brouwen) Bunnik Barbara E., d.v. M. Egeler (verkoop thuisverbruik) Ingeborg, d.v. E. Kroon (verkoop thuis verbruik) Horecagebieden Jordy, z.v. O.J.C. Roeleveld CTD, Am sterdam! Utrecht) Rotterdam Sven, z.v. G. Bergman (export informati sering) Zoetermeer Petra, d.v. A.R. Star (magazijn intern transport) ZOETERWOUDE - Op 9 november werd in de Zoeterwoudse proefbrouwe rij de produktie van het tweeduizendste brouwsel gevierd. De proefbrouwerij herbergt twee complete brouwerij-in stallaties. Eén van 30 hectoliter en een kleinere waarin een brouwsel van 1 hec toliter gemaakt kan worden. De eerste heeft nu de mijlpaal van tweeduizend proefbrouwsels bereikt. In de proefbrou werij worden onder meer grondstoffen getest en nieuwe processen en produk- ten ontwikkeld. Op de foto staan de medewerkers van de proefbrouwerij bij de grafiek die de pro duktie vanaf 1975 weergeeft. Rechts op de grafiek is duidelijk een toename van het aantal proefbrouwsels te zien. De stijging is het gevolg van de invoering van de tweeploegendienst op 1 januari 1987. Het gemiddeld aantal proefbrouwsels is daardoor uitgebreid van 180 tot 220 per jaar. De heer K.C. Derks, medewerker van de Inspektie der Invoerrechten en Accijnzen, was bij de gebeurtenis aanwe zig in verband met de accijnsheffing over het tweeduizendste proefbrouwsel. Evenals in de brouwerij worden ook in de proefbrouwerij de hoeveelheden en alcoholpercentages van de brouwsels ge controleerd. Aan de hand van deze getal len wordt de accijns geheven. Voor de heer K. Vonk, medewerker van de proef brouwerij, was het een extra mijlpaal. In november 1969 was hij al betrokken bij het vierduizendste proefbrouwsel van de Heineken-proefbrouwerij in Rotterdam. ROTTERDAM - Met het luiden van een scheepsbel opende mevrouw M.E.J. Lubbers-Hoogeweegen woensdag 25 no vember officieel de nieuwe behuizing van de horecagroothandel Havenstad. Kort daarop daalde vanuit een helicop ter het eerste fust neer en konden de aan wezigen een biertje drinken op de ope ning van het nieuwe pand. Mevrouw Lubbers bediende daarbij op zeer pro fessionele wijze de tap. Na dit officiële gedeelte werden alle horeca-relaties van Havenstad in de gelegenheid gesteld het nieuwe pand te bekijken. 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 28