f 4 4 *4*44*4*44*4 4*^4. In verschillende Rotterdamse café's hangen schilderijen van Piet Cottaar. Vrolijke doeken zijn het, met veel gezellige, bierdrinkende mensen er op. Wat ze drinken is duidelijk. De naam Heineken prijkt op elk doek. De maker Piet Cottaar was dan ook bijna veertig jaar als reclameschilder in dienst van Heineken en werkzaam bij de brouwerij in Rotter dam. Ook in zijn vrije tijd kon hij niet buiten palet en penseel. Maar dan maakte hij compleet ander werk. Over die twee werelden van Piet Cottaar, die in 1984 op 76-jarige leeftijd overleed, gaat dit verhaal. De twee werelden van Piet Cottaar Het café ais museum Het zal in de jaren vijftig geweest zijn dat Piet Cottaar voor het eerst een schilderij maakte voor een Rotterdams café. In een illustratieve stijl beeldde hij een ge zellig tafereel af. Met veel glazen en pul len gevuld met bier en steevast de naam Heineken prominent in beeld. Andere Rotterdamse kasteleins merkten het snel op, en wilden ook wel zoiets in de zaak. "Ik schat dat Piet toch zeker vijftig van dergelijke schilderijen heeft gemaakt", aldus de 76-jarige C.J.J. van Rijsinge, die tot zijn pensionering 25 jaar voor Heineken in de Rotterdamse horeca werkteOp die wijze bracht hij menig op dracht voor Cottaar binnen. De doeken van Cottaar werden in bruikleen afge staan aan de horeca-ondernemers. Dit jaar is men aan de Crooswijksesingel in de archieven gedoken, om te achterha len in welke cafés het werk is terecht ge komen. In zeker vijfentwintig zaken bleek het unieke werk van de reclame schilder nog steeds te bewonderen. Dat is dan ook prompt fotografisch vastge legd. Het historische reclamewerk is overi gens niet overal met evenveel respect be handeld. Een klant in één van de cafés wist met zekerheid te melden dat het werk van Cottaar nog wel aanwezig was, maar onbereikbaar opgeborgen achter de wand-betimmering. In een andere ho recazaak werd de fotograaf enthousiast begroet door de kasteleinse met: "Fijn dat we vooraf bericht ontvingen van uw komst. Dat gaf ons de gelegenheid het schilderij nog even schoon te maken met bleekwater. Beierse taferelen In 1935 begon Piet Cottaar als huisschil der bij de brouwerij. Niet meteen met een vast dienstverband, want dat kwam pas in 1942. Dat Piet - die een opleiding aan de kunstacademie had doorlopen - beter met het fijne penseel dan met de grove kwast overweg konbleef niet on opgemerkt. Zo werd hij reclame-schil der. Hij schilderde van alles in zijn atelier bij de brouwerij aan de Crooswijksesin gel. Belettering op vrachtauto's, recla meborden, veertig meter lange decor doeken voor personeelsfeesten, achter wanden voor verplaatsbare tap-buffet- ten èn reclame-schilderijen voor de Rot terdamse horeca. Al zijn werk ademde een gezellige, 'bierige' sfeer uit. Je werd al vrolijk als je er naar keek. Er zitten veel gemoedelijke Beierse taferelen in. 24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 26