Champagnetips Nat pak houden. De fles wordt dan nog eenmaal geschud om champagne en 'liquer' te mengen, om daarna voorgoed tot rust te komen. Bij vertrek uit de kelders van Pommery heeft elke fles bijna tweehon derd handelingen ondergaan en is de champagne minimaal drie jaar gerijpt. Het champagnehuis Pommery Champagne Pommery is een exclusief champagnehuis dat reeds 150 jaar is ge vestigd in het hartje van het Noordfranse Reims, centrum van de champagnecul tuur. Het huis Pommery bezit 320 hecta re grond, in 1986 goed voor een produk- tie van 205 miljoen flessen. Pommery is rijk aan traditie. De laatste 110 jaar is het dezelfde familie die de scepter zwaait in de kelders, die zich dertig meter onder de grond bevinden. Prins Alain de Polignac is de keldermees ter en bepaalt met behulp van zijn neus ieder jaar de samenstelling van de drui- venmix waar de champagne van wordt gemaakt. Hij kent de geheimen van het champagne-maken als geen ander en is dan ook afstammeling van Louise Pom mery, de oprichtster van de huidige zeer goed lopende onderneming. In de kelders liggen twaalf miljoen fles sen in voorraad, verdeeld over een gan genstelsel met een totale lengte van maar liefst 18 kilometer. De gangen vormen de verbindingen tussen de verschillende krijtmijnen. Uniek in de mijnen zijn de levensgrote gravures die in de 18de eeuw in de muren zijn aangebracht. Bij de vie ring van het 150-jarig bestaan van het champagnehuis in 1986 is een gravure onthuld met de afbeelding van madame Louise Pommery. Zij heeft er voor ge zorgd dat Pommery over de gehele we reld wordt geëxporteerd en nog steeds aanwezig is bij vele bijzondere gebeurte nissen. Champagne is er in verschillende ty pen. De meest bekende en verkochte is de' brut' die zeer droog van smaak is. Minder droog is de 'sec'terwijl de 'demi-sec' vrij zoet smaakt. De 'doux' is de zoetste van de champag ne-familie. Champagne Pommery wordt met veel zorg gemaakt en exclusief ver pakt. Om er optimaal van te kunnen genieten, enkele tips van de Franse meester zelf Drink champagne koel op een tem peratuur van vijf tot zeven graden. Zet de fles daarom twee uur voordat het glas wordt geheven in de koelkast of zet haar een kwartier in een koeler gevuld met ijsblokjes. De kwaliteit van de champagne blijft het best be waard wanneer de fles wordt ge opend zonder de zo feestelijke en overbekende knal. De champagne 'schrikt' ervan en een deel van de kostelijke drank gaat verloren. De beste methode is de folie en het ijzer- draad te verwijderen, de kurk voor zichtig los te draaien en tegelijkertijd met de duim tegen te houden. Na het eerste teken van bruisend leven kan de kurk worden verwijderd en kun nen de glazen worden ingeschonken. Als glas adviseren de champagnema kers uit Reims een slanke flüte op een voet. In platte glazen gaat het bruisend karakter van de champagne snel verloren en verliest het eerder de verfijnde geur en smaak. Een niet alledaags nat pak liep de heer A.J. Kloppert op tijdens een bezoek aan de kelders van het champagnehuis Pommery. Maar de opdracht die hij vooraf kreeg, was dan ook beslist niet alledaags te noemen. Na een rondlei ding door de kelders en bottelarij kre gen de aanwezigen medewerkers van de verkoopgroep van de GWN en de verkoopstaf horeca) ter verwelkoming een glas aangeboden. Champagne, dat spreekt vanzelf. Aan de heer Kloppert de eer de fles op traditionele wijze met behulp van een sabel te ontkurken. En hij volgde de instructies van de chef ont vangsten bij Pommery nog wel zo nauwgezet op: de duim van de linker hand in de holle bodem, de zogenaam de ziel van defies. Daarna met de sabel in één vloeiende beweging langs defies, zodat deze via de hals nog net de kurk het beslissende duwtje in de rug geeft en de feestelijke drank kan worden uitge schonken. Maar helaas, goed voor beeld doet niet altijd goed volgen. In een wellicht tè vloeiende beweging sloeg 'krachtpatser' Kloppert de fles volledig kapot. Scherven vlogen in het rond, hals en kurk belandden tussen de ver raste omstanders. En het pak van de sa belkunstenaar dat is voor z'n verdere leven geurend getekend. Of zal hij het op oudejaarsavond weer uit de kast ha len, om het nog eens te proberen? 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 23