V* 4*4 4 4 4 4 Personeelsblad van Heineken 3 Kerstboodschap van de heer A.H. Heineken 4 Stand van zaken A/Hel: Nog weinig zekerheid over bestemming Amster damse brouwerij 6 Bedrijfsnieuwtjes met on der meer Studiebeurs voor cursisten Hotelschool; Prins carnaval; Schoonmaakactie Den Bosch 8 Het jaar bekeken: een 12 Vrumona krijgt prijs van jarige Seven-Üp; Beaujolais Primeur 13 Familie-excursies in 14 Hoe vieren onze buiten landse cursisten Kerstmis? 16 Sinterklaasfeesten in 18 1 uit 6000: interview met Sinterklaas 20 Pommery-reisverslag 22 Kerstpuzzel 24 Portret van Cottaar: 26 Mevrouw Lubbers opent horecagroothandel Rotterdam; 2.000ste proef- brouwsel 27 Kroniek 28 Afscheid en Jubilea; Be kroonde foto Rotterdamse fotoclub 30 Jubilea en pensione ringen in 1988 4 4* *44* HET LEZEN WAARD Wie champagne drinkt, slaapt goed Wie goed slaapt, zondigt niet We niet zondigt, wordt zalig We dus champagne drinkt, wordt zalig Lees op de pagina's 20en21 over zalige champagne 4 4 4 4 4 terugblik op 1987 Zoeterwoude onze vestigingen géén vergeten schilder! 38e jaargang nr. 12 December 1987 Verschijnt 12 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814034/814288 (vrij naar William Shakespeare) Bij de voor- en achterpagina: Dit is een schilderij van Piet Cottaar (1908-1984), die bijna veertig jaar als recla meschilder in dienst was bij Heineken in Rotterdam. In deze editie van Vers van 't Vat een verhaal over deze schilder (pagina 24/25). Redactie: Hella Schoonveld hoofdredactrice Marguerite Feenstra Arthur Schiphorst Yvonne van Stek-Sanders Caroline Wassenaar redactie-assistente Redactiecommissie Drs. A.C. Redelé R.G.H. Elfrink G. Kuhlman P. de Lange Drs. J.L. van Oordt Mr. H. Schaap Ir. J.B.R. Schwietert Drs. M.M.J. Valens Correspondenten: Arnhem: G.W. Westenberg Bunnik: J.N.A. Groenendijk Leeuwarden: T. Zwaagstra Rotterdam: M. van Woerden Zoetermeer: Mw.Y.C.M. Plaatsman Zoeterwoude: Mw. B.F.Valdink Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concernstafdienst Public Relations, Postbus 28, 1000AA Amsterdam, tel. 020-702257.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 2