Vlak voor zijn verjaardag bracht Sinterklaas met zijn Pieten een bezoek aan de ver schillende vestigingen van Heineken. Zo was hij op 28 november onder meer in Den BoschAmsterdam en Zoeter- woude en kwam hij op 2 de cember inZoetermeer en op 5 december in Bunnik. En vele kinderhartjes klopten weer sneller toen zij de Sint een handje mochten geven of zelfs even bij hem op schoot kon den zitten. In sommige vesti gingen kwam de Goedheilig man zelfs twee keer langs om zijn talrijke jonge 'fans' niet te leur te hoeven stellen en na tuurlijk had hij voor elk van hen een leuk presentje meege bracht. Met het uitdelen hier van werd hij geholpen door zijn Pieten en de zogenaamde 'piasmoeders'. Zij zorgen er voor dat de kinderen iets te eten en te drinken krijgen en begeleiden de kleintjes naar hët toilet. "Je bent dan echt een hele dag in touw", vertelt een 'piasmoeder' uit Zoeter- woude. "Wij moesten al om acht uur aanwezig zijn om ons te schminken en te verkleden. Ik was gekleed als Spaanse. Om hajftien vingen we de eer ste kinderen op met limonade en gevulde koeken. Tijdens het feest zitten de kinderen voorin de zaal en de ouders achterin. Je vervult dan als het ware de rol van de ouders. Als ëen kind harig is, ga je ernaast zitten of neem je het op schoot. Maar het komt ook wel voor dat een kind de hele boel onderspuugt En dan moet je als 'piasmoeder' alles opruimen. Dat is natuurlijk minder leuk. Maar als je na af loop al die glunderende kin dergezichtjes ziet, is voor mij zo'n Sinterklaasfeest geslaagd te noemen. Want daar doe je het tenslotte om." it 1 ft ■Ma

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 18