Seven-Up zet Vrumona in het zonnetje Beaujolais Primeur weer fris en fruitig BUNNIK - De 35-jarige Seven-Up-orga- nisatie in Nederland heeft maandag 9 no vember in het ontvangstgebouw in Bun- nik 'bottelaar'Vrumona in het zonnetje gezet. De heerB.J. Riemslag, directeur Benelux, overhandigde tijdens deze kor te plechtigheid algemeen directeur Vru mona de heer R. Overgaauw een video B.J. Riemslag (links) overhandigt algemeen directeur Vrumona, de heer R. Overgaauw een video-recorder met monitor. recorder met monitor. Het geschenk is bedoeld als een "beloning voor presta ties in het verleden en als investering voor prestaties in de toekomst". De ap paratuur zal worden ingezet bij de oplei dingen en trainingen binnen de Vrumo- na-organisatieOpleidingsfunctionaris W.K. van Bezooijen van de afdeling Per soneelszaken is erg blij met het cadeau. "Het voorziet in een behoefte. Inhakend op het streven van Seven-Up naar maxi male kwaliteit, kunnen we zeggen dat de ze videoset een instrument zal zijn om het kwaliteitsbewustzijn bij onze mede werkers te bevorderen", aldus de heer Van Bezooijen. Zeker tot het einde van het jaar wordt hij nog geschonken, de Beaujolais Primeur 1987. Deze jaarlijks terugkerende rode wijn is door een snelle verwerking na de pluk eind september, jong en frui tig van karakter. Slechts zes weken nadat de druiven van het veld zijn gehaald, wordt de wijn gebotteld. Wijnhandel Reuchlin, onder deel van de GWN, heeft dit jaar 144.000 flessen Beaujolais Primeur van het wijnhuis Bouchard Père et Fils verkocht. 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 14