"Wat is het hier gezellig". Een klein meisje kijkt met glinste rende ogen naar de jazzband op het podium in het centrum van Rotterdam. Een wat grijzende man met een bont ge kleurde papegaai op zijn schouder kijkt haar lachend aan. Hij draagt een sherp met de eretitel 'Grand Marshall' over zijn kostuum heen."Wil je dansen", schreeuwt hij boven het geluid van de band heen. Ze knikt en even later huppelt het tweetal uitgelaten over het podium. Groot succes vijfde Heineken Jazzfestival Beneden kijkt een moeder het la chend aan. Ze is één van de vele duizenden bezoekers, die 17 tot en met 19 september het Heineken Jazzfestival bezochten. Dit vijfde en groots opgezet te evenement hield Rotterdam drie da gen lang in de greep van de jazz. Helaas moest de jazznight, die zaterdag 19 sep tember gehouden werd, worden ge staakt. Toen veroorzaakte een wolk breuk zoveel wateroverlast, dat alle lich ten in de Doelen uit vielen. Maar de ge dupeerde bezoekers krijgen van Heine ken 7 november een nieuwe jazznight aangeboden. Real jazz Zatermiddag, 19 september. Het is een stralende dag. De binnenstad van Rot terdam bruist van muziek. Duizenden mensen staan op de Lijnbaan te luisteren bij het grote podium, waar op dat mo ment een acht mans-formatie het num mer 'China boy' laat horen. De band heeft succes. Mensen klappen uitbundig en een meisje begint mee te swingen op de muziek. Verderop klinkt het geluid van 'The Old Castle Jazz Band', een an dere deelnemer van de streetparade. Voorafgegaan door een vrouw in zwart/ wit die, zwaaiend met haar paraplu, rit misch de maat aangeeft. De band blijft voor de ingang van een café staan en be gint voor het publiek daar de bekende hit 'Oh when the Saints' te spelen. Een En gelse toerist blijft verwonderd staan kij ken. "This is real jazz, man", geeft een rasechte Rotterdamse als commentaar. De Engelsman loopt door, een glimlach op zijn gezicht. Tegen vijven nadert het einde van de streetparade. Het tot dan toe winkelen de publiek stroomt massaal naar het gro te podium op de Lijnbaan toe. Daar speelt als laatste de band van de 'Grand Marshall' enkele bekende hits uit de we reld van de jazz. Zelfs de druppeltjes re gen, die langzaam maar zeker naar bene den komen, storen het publiek niet. Rot terdam staat in het teken van de jazz. En dat mag gezien en gehoord worden. Zaterdag 19 september was de jazznight met onder andere deArturo Sandoval Band. Rond middernacht moest deze worden gestaakt vanwege het hevige noodweer. Vele tienduizenden mensen bezochten het Heineken Jazzfestival, dat van 18 tot en met 20 september in Rotterdam is gehouden. 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 9