rustig 'tussendoortje' Zoeterwoude maaltijden en zorgen wij, tijdens de ra madan, voor warme melk. Een extra ser vice aan degenen die niet mogen eten tussen zonsopgang en zonsondergang", vertelt mevrouw Boreel. "In het alge meen kiezen we voor een brééd in plaats van een diep assortiment. Dus liever vier soorten beleg, dan vier varianten op een gebakken ei." 'Vriendelijk en dienstverlenend,' aan die eigenschappen herkent men volgens mevrouw Boreel een goede kantineme dewerkster. "In de cursus gasten verzor ging komen die onderdelen uitgebreid aan de orde. Een cursus die bijna alle me dewerkers hebben gevolgd." Serveerwagen De Interne Dienst, verantwoordelijk voor het bedrijfsrestaurant in Den Bosch, verleent nog een extra service. Na het sluiten van de schaftcabine op de afdeling Verpakken, is de serveerwagen geïntroduceerd. "Drie maal per dag maakt deze een ronde langs de afdelin gen Verpakken, Brouwen en Intern Transport. De mensen daar zitten te ver van het bedrijfsrestaurant en kunnen dan tussendoor een kop soep, een brood je of een glas melk nemen," vertelt de heerVeen. Bunnik De kantine in de brouwerij aan de van der Helststraat in Amsterdam is twee keer per dag open. De Amsterdamse keuken bereidt zelf geen warme maaltij den, maar heeft dagelijks verschillende diepvriesmaaltijden waaruit de gasten kunnen kiezen. 'Moeders pappot' De 140 stoelen van de Vrumona-kantine worden dagelijks bezet door ongeveer vierhonder medewerkers uit de dag dienst en de twee- en drieploegendienst. "Om praktische redenen bereiden wij zelf geen warme maaltijden. Hoewel er niet veel belangstelling voor bestaat, ver strekken we op verzoek diepvriesmaaltij den," vertelt de Bunnikse kantinebe heerder A. van Maurik. Door de her structurering is het aantal kantinemede werkers teruggebracht. "Hierdoor is ook het pakket dat wij verstrekken wat min der breed dan voorheen. Maar nog steeds kunt u hier een prima lunch krij gen," zegt Van Maurik nadrukkelijk. Eén ding heeft de heer van Maurik in de kantine wel geleerd: "Je moet niet te veel willen veranderen, de mensen zijn aan een bepaalde smaak gewend, al blijft moeders pappot toch altijd beter." Hoed en pet In de kantines van de G.W.N. in Zoeter- meer, van Vrumona in Bunnik en die van de brouwerij aan de Amsterdamse Van der Heistraat wordt door de produktie- en kantoormedewerkers gezamenlijk ge geten. De kantine van de G.W.N. is al leen tussen 12.00 uur en 13.30 uur ge opend. Voor de bewakers die in volconti- nuedienst werken en de medewerkers van de alcoholdistilleerderij, die ook op andere uren dan van acht tot vijf werken, is er een magnetron, een diepvriezer, een koelkast en een drankenautomaat. "Tot twee jaar terug hadden we nog diepvries maaltijden. Er was na verloop van tijd te Zoetermeer weinig vraag naar en nu hebben we al leen nog het standaard lunchpakket zo als dat ook in de andere kantines wordt aangeboden. Volgens de heer Norp zijn de snacks nogal 'trendgevoelig'"Heb je iedere donderdag een loempia, en wordt die veel verkocht, dan kan het zijn dat de verkoop ineens in elkaar zakt. De loempia moet dan een tijdje van het to neel verdwijnen." 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 5