De bedrijfskantine, op de Bossche brouwerij steevast be drijfsrestaurant genoemd, is voor de meesten een plaats om even tot rust te komen terwijl men een paar sneetjes brood eet of een warme maaltijd nuttigt. Binnen Heineken zijn de bedrijfkantines er in verschillende maten, ieder met hun ei gen karakter en openingstijden. Een verslag van een rondreis. De bedrijfskantine: een A msterdam A /Hel dienst, de mensen die tijdens de feestda gen werken en aan de overwerkers gratis verstrekt. Variaties op een ei De Zoeterwoudse bedrijfskantine is zes dagen per week geopend, van zondag avond 23.00 uur tot zaterdagavond 23.00 uur. In tegenstelling tot de Bossche kanti ne wordt hier door de koks drie maal per etmaal een warme maaltijd bereid. "Er worden dus nooit restjes bewaard en op nieuw opgewarmd," zegt de cheffin van de bedrijfskantine, mevrouw B. Boreel, nadrukkelijk. Evenals bij de andere be drijfskantines wordt in Zoeterwoude bij de keuze van de maaltijden rekening ge houden met de voedingsgewoonten van mensen met een andere nationaliteit. "Veertig procent van onze bezoekers is van buitenlandse origine. Daarom ge bruiken we géén varkensvlees in de Den Bosch De bedrijfskantines van de brouwe rijen in Den Bosch en Zoeterwou de vertonen vele overeenkomsten. Bei de ontvangen ieder etmaal zo'n 1200 me dewerkers uit de verschillende ploegen diensten. 's Nachts, overdag en in de avonduren kunnen de ploegendienstme dewerkers kiezen uit een ruim assorti ment. "In 1984 zijn we begonnen met één dag in de week een warme maaltijd te leveren. Later is daar voor de mensen in de drieploegendienst nog een tweede dag bijgekomen. In het begin was de be langstelling voor de warme maaltijd groot maar langzaam is het. steeds min der geworden en uiteindelijk zijn we er mee gestopt," aldus de heer E. Veen, chef Interne Dienst produktie Den Bosch. Behalve op woensdag, dat bleef de dag van de "toppers" zoals macaroni, nasi en bami. "Ik noem dat ook geen war me maaltijd meer. De mensen waarde ren het als een snack, een traktatie", al dus de heer Veen. De tijd van de warme maaltijd keert echter binnenkort in de Bossche bedrijfskantine terug. Vooral bij de mensen die tussen 17.00 uur en 21.00 uur komen eten is er behoefte aan de mo gelijkheid van een warme maaltijd. "Daarom starten we vanaf 5 november met een extra dag waarop warme te krij gen zijn en als er genoeg belangstelling is, breiden we dat aantal uit. In de toe komst zouden we hetzelfde kunnen doen voor de nachtdienstmedewerkers en de mensen die overdag bij ons etenvertelt Veen. Bovendien worden er zo'n tiendui zend diepvriesmaaltijden klaargemaakt. Bijna al deze maaltijden worden aan de weekendwerkers van de vijfploegen- 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1987 | | pagina 4